Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 01/06/2023 06:10 GMT+7

Cải cách thủ tục hành chính điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ của BĐBP

Biên phòng - Thực hiện chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng và Nghị quyết của Chính phủ về cải cách hành chính (CCHC) thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP luôn chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ cải cách gồm thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Trong đó, nổi bật nhất là công tác cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính và cải cách thủ tục hành chính. 

Tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ tải cảng Hải Phòng. Ảnh: M.A

Từ năm 2011 đến nay, BĐBP đã tích cực, chủ động, chủ trì phối hợp tham mưu và đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành 23 văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, 300 văn bản quy phạm nội bộ để triển khai, hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, có 2 Nghị định của Chính phủ, 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 4 Thông tư và Quyết định của Bộ Quốc phòng liên quan đến nhiệm vụ quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh (XNC) và CCHC.

BĐBP cũng đã rà soát, hệ thống hóa trên 2.000 văn bản pháp luật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đảm bảo khoa học, kịp thời và hiệu quả. Đồng thời, chủ động ký kết quy chế phối hợp với các quân khu, quân chủng, các ngành chức năng và lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng trong phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Công tác cải cách bộ máy hành chính cũng hết sức được chú trọng thông qua việc tích cực, chủ động, quyết tâm chính trị cao trong tiến hành triển khai Đề án “Tổ chức lực lượng của BĐBP giai đoạn 2017 - 2021 và những năm tiếp theo”. Theo báo cáo của Bộ Tham mưu BĐBP, “trong thời gian qua, toàn lực lượng BĐBP đã cải cách mạnh mẽ về tổ chức, biên chế, đúng quy trình về công tác cán bộ theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu lực và hiệu quả. Tập trung giảm ở các đơn vị cấp trung gian, ưu tiên cho cơ sở. Đến nay, đã giải thể 9 đơn vị, tổ chức lại 68 đơn vị, sáp nhập 49 đơn vị các cấp.

Cùng với việc tinh giản bộ máy, tổ chức, Bộ Tư lệnh BĐBP đồng thời triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của BĐBP đến năm 2020”; xác định các giải pháp giáo dục chính trị, điều chỉnh cơ cấu, quy hoạch sử dụng cán bộ hợp lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Nhờ đó, dù quân số, đầu mối giảm, song vẫn đáp ứng được yêu cầu, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của BĐBP do chất lượng, trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao.

Trong hiện đại hóa hành chính, BĐBP đã chủ động đầu tư trang bị, kế thừa hệ thống hạ tầng, trang bị kỹ thuật sẵn có, chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng để đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác biên phòng. Hệ thống đường truyền dữ liệu tốc độ cao cùng các loại trang thiết bị hiện đại được lắp đặt đồng bộ tại hệ thống cửa khẩu đã giúp cho hoạt động XNC được nhanh chóng, thuận tiện và thông thoáng hơn.

Trong đó, hệ thống phần mềm quản lý, kiểm soát XNC theo mô hình cơ sở dữ liệu tập trung hiện đang được triển khai tại 117 đơn vị cửa khẩu tuyến biên giới đất liền. Điều này cũng đã phát huy được tính ưu việt trong thống nhất cơ sở dữ liệu của hành khách, phương tiện và xử lý vụ việc từ các đơn vị cửa khẩu trực tuyến về Bộ Tư lệnh BĐBP. Đặc biệt, đã góp phần tra cứu dữ liệu, lịch sử XNC của hành khách đảm bảo nhanh chóng, chính xác, có khả năng kết nối với các hệ thống dữ liệu quốc gia về XNC.

Công tác cải cách thủ tục hành chính tại hệ thống cửa khẩu đất liền và cửa khẩu cảng có thể coi là một điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ của BĐBP thời gian qua. BĐBP là đơn vị duy nhất của quân đội tham gia triển khai Cơ chế một cửa Quốc gia và Bộ Quốc phòng là một trong 9 bộ kết nối Cơ chế một cửa Quốc gia, một cửa Asean. Chủ động, tích cực phối hợp với Tổng cục Hải quan và các bộ, ngành có liên quan triển khai đồng bộ, góp phần thúc đẩy hoàn thành kết nối Cổng thông tin một cửa Quốc gia, một cửa Asean.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo Cục Cửa khẩu tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh báo cáo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg về thủ tục biên phòng điện tử cảng biển, Quyết định số 15/2019 về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý, kết nối cổng thông tin biên phòng điện tử cảng biển với Cổng thông tin điện tử Quốc gia. Việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, tốc độ xử lý cao, có khả năng kết nối trung tâm xử lý dữ liệu chuyên ngành cửa khẩu giữa Bộ Tư lệnh BĐBP với các bộ, ngành đã giúp cho việc chia sẻ dữ liệu liên quan công tác XNC luôn được đồng bộ, thống nhất.

Hiện nay, trên các tuyến biên giới đang áp dụng nhiều mô hình, biện pháp CCHC tại hệ thống các cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính. Đơn cử như mô hình "Một cửa, một lần dừng" tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Việt Nam) - Đen Sa Vẳn (Lào); ứng dụng Cổng kiểm soát XNC tự động gắn với hệ thống camera giám sát tại các cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh), Hữu Nghị (Lạng Sơn) và Lào Cai (Lào Cai); kiểm soát mã vạch đối với Giấy thông hành cư dân biên giới tuyến Việt Nam - Trung Quốc. Đặc biệt, đã bỏ tờ khai xuất nhập cảnh tại 24 cửa khẩu quốc tế, thời gian làm thủ tục của một hành khách từ 5 phút xuống còn 1 phút và đối với phương tiện giảm từ 45 phút xuống còn 5 phút.

Tại các cửa khẩu cảng, công tác cải cách thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa Quốc gia thông qua thủ tục biên phòng điện tử cảng biển đã thực sự phát huy hiệu quả. Đối với các trường hợp phải thực hiện bằng phương thức thủ công, BĐBP đã thực hiện cắt giảm từ 9 loại bản khai xuống còn 5 loại trong hồ sơ thủ tục biên phòng, đã rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục biên phòng từ 60 phút - 90 phút xuống còn 10 - 15 phút; triển khai thí điểm công tác kiểm soát các loại giấy phép bằng công nghệ in mã vạch 2D, đã rút ngắn thời gian kiểm soát, đăng ký từ 2 - 3 phút/người xuống còn khoảng 30 giây/người.

Công tác khai báo thủ tục biên phòng có thể thực hiện khai báo và nhận kết quả hoàn thành thủ tục biên phòng tại bất cứ địa điểm nào có internet và cùng một lúc có thể thực hiện thủ tục cho nhiều tàu... Điều đó phù hợp với tiêu chuẩn và khuyến nghị của Công ước FAL 65 về tạo thuận lợi cho hoạt động hàng hải quốc tế mà Việt Nam là thành viên và đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, nâng cao năng lực kiểm soát XNC của BĐBP trong tình hình mới.

Các đơn vị BĐBP làm nhiệm vụ kiểm soát XNC tại cửa khẩu cảng cũng đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ Hàng hải và các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành tại cảng thực hiện nghiêm túc các quy định làm thủ tục cho tàu thuyền đến, rời cảng theo Cơ chế một cửa liên thông, bảo đảm công khai, minh bạch về thủ tục hành chính, tránh phiền hà, chồng chéo giữa các cơ quan quản lý Nhà nước tại cảng.

Sau 5 năm áp dụng mô hình thủ tục biên phòng điện tử cảng biển, hoạt động kiểm soát XNC tại cửa khẩu cảng, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước của BĐBP đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi, an ninh, an toàn cho hoạt động lưu thông XNC, xuất nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đại tá Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu BĐBP cho biết: Hiện nay, BĐBP đã thực hiện hành chính điện tử trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia; thực hiện 13 thủ tục biên phòng điện tử cảng biển; đang triển khai thực hiện 8 thủ tục biên phòng điện tử biên giới đất liền; đã triển khai thủ tục biên phòng điện tử cảng biển theo Cơ chế một cửa Quốc gia tại 36/36 đơn vị biên phòng cửa khẩu cảng.

Với việc tích cực cải cách thủ tục hành chính, đến nay, các đơn vị thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng biển thời gian làm thủ tục bằng 0. Đối với cửa khẩu bộ, kiểm soát phương tiện rút ngắn từ 45 phút xuống còn 10 phút, kiểm soát người từ 5 phút xuống còn dưới 1 phút; với khách XNC vùng biên giới đơn vị cửa khẩu được ứng dụng thẻ từ, mã vạch thời gian kiểm soát còn từ 5 đến 7 giây.

Vân Anh

Bình luận

ZALO