Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 28/03/2023 01:40 GMT+7

Cải cách thể chế để nâng tầm công tác dân tộc

Biên phòng - Trong những năm qua, nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) được xác định là một trong những mặt công tác trọng tâm của Ủy ban Dân tộc (UBDT). Nhờ sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBDT mà công tác này đang được tập trung triển khai có hiệu quả, góp phần thiết thực vào thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước.

1gjn_5a
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn họp bàn cùng các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng của công tác CCHC của UBDT. Ảnh: Bình Minh

Theo ông Lý Bình Huy,  Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, UBDT, trong năm 2019, UBDT đã tập trung thực hiện có hiệu quả công tác CCHC ở các mặt công tác như cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Theo đó, trong năm 2019, UBDT đã ban hành kế hoạch đáp ứng đầy đủ yêu cầu 7 nội dung CCHC, bao gồm 33 nhiệm vụ/sản phẩm theo quy định. UBDT đã thực hiện đạt kế hoạch 32/33 nhiệm vụ/sản phẩm, tương ứng với 97%.  Được biết, hiện nay, UBDT đã triển khai quyết định  về việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống Nhà nước. Theo đó, 100% văn bản tiếp nhận trên trục liên thông quốc gia; các văn bản đi từ UBDT đều được số hóa và ký số của cơ quan UBDT trước khi gửi lên trục liên thông quốc gia. Bên cạnh đó, UBDT còn áp dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết công việc.

Theo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn, Trưởng ban chỉ đạo CCHC của UBDT, chính từ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBDT nên một số mặt công tác vốn trước đây còn tồn tại, yếu kém đã được giải quyết triệt để. Điển hình như công tác lập, phổ biến kế hoạch, chế độ báo cáo theo từng giai đoạn, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức đã được quan tâm đúng mức... 

“Một trong những “điểm sáng” trong công tác CCHC của UBDT là tiếp tục củng cố, tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác của đội ngũ công chức, viên chức làm công tác dân tộc”, ông Tuấn chia sẻ.

Trong năm 2019, UBDT đã cử 29 công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng tại các nước: Nhật Bản, Singapore, Phần Lan, Trung Quốc, Australia, Lào, Trung Quốc, Cộng hòa Czech; 1 viên chức dự tuyển đào tạo tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2019; cử 60 công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng các lớp. Đồng thời, tổ chức lớp bồi dưỡng về công tác quản lý chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, xây dựng kế hoạch đầu công trung hạn năm 2019 cho 40 công chức, viên chức của UBDT; phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 đối với 17 công chức, viên chức thuộc các vụ, đơn vị của UBDT; phối hợp với Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản cho 24 công chức, viên chức thuộc các vụ, đơn vị của UBDT; tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc năm 2019 cho 31 công chức, viên chức của UBDT...

Song song với việc nâng cao chất lượng đội ngũ làm việc, trong năm 2019, UBDT đã thực hiện có hiệu quả vấn đề cải cách bộ máy làm việc và chủ trương tinh giản biên chế của Chính phủ. Theo đó, UBDT đã xây dựng Đề án và Kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021. Kết quả tinh giản biên chế và giải quyết nghỉ hưu đúng tuổi đến thời điểm hiện tại là 11 người. UBDT có 13 đơn vị quản lý hành chính và 5 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. UBDT thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó của người đứng đầu các vụ, đơn vị không quá 3 người. UBDT sử dụng đúng biên chế hành chính được giao, năm 2019, UBDT được Chính phủ và Bộ Nội vụ giao 243 biên chế công chức. Đến tháng 10-2019, Bộ Nội vụ bổ sung 9 biên chế cho UBDT tiếp nhận công chức từ 3 Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, nâng tổng số biên chế của UBDT là 252. Tính đến ngày 31-12-2019, đã sử dụng 218 biên chế, còn lại 34 biên chế.

Theo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn, dù đã có rất nhiều cố gắng trong công tác CCHC, nhưng UBDT vẫn có những hạn chế như: Lĩnh vực cải cách thể chế còn chậm; chất lượng tham mưu xây dựng chính sách còn hạn chế; một số đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ còn chậm. Hiện đại hóa hành chính còn chậm, hạ tầng công nghệ thông tin ở một số đơn vị chưa được nâng cấp, thay thế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; trang thông tin điện tử ở nhiều đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu. Trình độ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin của một bộ phận công chức, viên chức còn thấp...

Đánh giá về công tác CCHC của UBDT trong thời gian qua, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn chia sẻ: Thực tế CCHC là nhiệm vụ khó, do phải thay đổi thói quen làm việc, các hoạt động CCHC triển khai còn thiếu điều kiện về nhân lực và tài chính để thực hiện. Bên cạnh đó, các đơn vị còn thiếu công chức, viên chức có năng lực, kinh nghiệm phụ trách công tác CCHC, đặc biệt là công chức, viên chức có chuyên môn về lĩnh vực pháp chế, công nghệ thông tin, do vậy, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng, tiến độ thực hiện kế hoạch; sự phối hợp giữa các đơn vị trong xây dựng văn bản, xử lý văn bản liên quan chưa đạt được như mong muốn, nhất là giữa các đơn vị của UBDT với các bộ, ngành khác.

“Đặc thù và chức năng, nhiệm vụ của UBDT là cơ quan ngang bộ, là cơ quan mang tính tổng hợp, không phải cơ quan chuyên ngành. Cơ cấu, tổ chức bộ máy cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương chưa hoàn thiện. UBDT có ít dịch vụ công, chủ yếu các dịch vụ công thực hiện đối với các tổ chức. Từ các lý do trên, dẫn tới việc triển khai công tác CCHC không được rõ như các bộ, ngành. Thêm vào đó, đối tượng phục vụ của UBDT là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và luôn là khu vực gặp khó khăn, hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu, điều kiện kinh tế - xã hội kém phát triển, dân trí còn nhiều hạn chế. Đây chính là điểm khác biệt trong đối tượng phục vụ giữa UBDT và các bộ, ngành khác, đồng thời cũng quyết định đến kết quả công tác CCHC của UBDT” - Ông Tuấn phân tích. 

Bình Minh

Bình luận

ZALO