Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 03/12/2023 02:10 GMT+7

Các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số tiếp tục hưởng chính sách an sinh xã hội

Biên phòng - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành.

Các xã, thôn vùng DTTS và miền núi tiếp tục hưởng chính sách an sinh xã hội kể từ ngày 1-12021. Ảnh: Viết Hà

Cụ thể, các xã, thôn được phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28-4-2017 và Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22-1-2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020 được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành kể từ ngày 1-1-2021 đến khi Quyết định phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 của cấp có thẩm quyền được ban hành và có hiệu lực.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, xác định danh sách các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Quyết định 33/2020/QĐ-TTg ngày 12-11-2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025, hoàn thiện hồ sơ gửi Ủy ban Dân tộc trước ngày 20-1-2021.

Trên cơ sở đề xuất của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, thẩm định, quyết định danh sách các thôn đặc biệt khó khăn và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12-11-2020 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành trước ngày 31-3-2021.

Viết Hà

Bình luận

ZALO