Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 01/04/2023 08:17 GMT+7

Cả nước có hơn 6.000 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Biên phòng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hết năm 2022, cả nước có 6.001 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt hơn 73%, tăng 4,4% so với cuối năm 2021. Trong đó, có 958 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 111 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nhiều thôn, bản biên giới tỉnh Hà Giang đã có đường giao thông cứng hóa, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương. Ảnh: Bích Nguyên

Có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, tăng 42 đơn vị so với cuối năm 2021, chiếm khoảng 39,6% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước.

Hiện, 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó 5 tỉnh (Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương) được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), cả nước đã có 63/63 tỉnh, thành phố đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, có gần 4.600 chủ thể OCOP và có hơn 8.800 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Sản phẩm OCOP tiếp tục khẳng định được giá trị và chất lượng trên thị trường.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đang gặp một số khó khăn, vướng mắc, bởi một số nội dung triển khai các tiêu chí xây dựng NTM, các chương trình chuyên đề chưa được triển khai thực hiện do chưa có văn bản hướng dẫn từ các cơ quan Trung ương.

Cụ thể, chưa có hướng dẫn về triển khai ứng dụng khám chữa bệnh từ xa. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới thực hiện tiêu chí 14.3 thuộc Bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Chưa có hướng dẫn về tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đảng bộ, chính quyền huyện. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới thực hiện tiêu chí 9.1 thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, chưa có hướng dẫn nội dung trình tự định mức phân bổ vốn thực hiện các chương trình chuyên đề thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Quy định về một số chỉ tiêu thực hiện “Hành chính công” trong các Bộ Tiêu chí xây dựng NTM chưa có sự thống nhất với Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.

Theo đó, tại các Bộ tiêu chí quy định các tiêu chí về dịch vụ công trực tuyến theo các mức độ 3, mức độ 4. Cụ thể: Tiêu chí 15.2 về “có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên” thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; tiêu chí 9.5 về “có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3” thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021-2025; tiêu chí 9.2 về “có dịch vụ công trực tuyến mức độ 4” thuộc Bộ tiêu chí quốc gia huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định phân loại dịch vụ công trực tuyến toàn phần và dịch vụ công trực tuyến một phần không có quy định về dịch vụ công trực tuyến theo các mức độ 3 và 4.

Các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương hiện đang rà soát các khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2023.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO