Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 06/12/2020 09:14 GMT+7

Cả nước có 1.965 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Biên phòng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đến hết tháng 5, cả nước đã có 1.965 xã (chiếm tỉ lệ 22%) đạt chuẩn nông thông mới (NTM) tăng 4,9% so với cuối năm 2015. Hiện còn 326 xã đạt dưới 5 tiêu chí (3,65%). Bình quân cả nước đạt 13 tiêu chí/xã, tăng 8,3 tiêu chí so với năm 2010 và 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2015.

cam00692
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Bình Minh, BĐBP Quảng Nam giúp người dân làm đường giao thông trong chương trình xây dựng NTM. Ảnh: A Sơn

Đến nay, có 23 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận đạt chuẩn NTM (tăng thêm 8 huyện so với cuối năm 2015). Hiện tại, còn 10 huyện đang được đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM.

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, 6 tháng đầu năm, cả nước đã huy động được 263.127 tỉ đồng từ các nguồn lực để thực hiện chương trình xây dựng NTM. Trong số đó, ngân sách Trung ương đã bố trí 7.374 tỉ đồng.  

Được biết, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM là chương trình duy nhất có bộ máy giúp việc đồng bộ và thống nhất ở tất cả các cấp từ Trung ương đến địa phương (tỉnh, huyện, xã). Có 85% số thôn, ấp trên cả nước đã thành lập Ban Phát triển thôn.

Chuyển sang giai đoạn 2016-2020, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM có sự điều chỉnh nội dung, nhiệm vụ và các hợp phần. Vì vậy, 6 tháng qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình. Đồng thời, ban hành Tiêu chí huyện NTM và quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (Quyết định số 558/QĐ-TTG ngày 5-4-2016)); rà soát, điều chỉnh Bộ tiêu chí NTM cấp xã giai đoạn 2016-2020; xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn Ngân sách trung ương và quy định tỉ lện vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO