Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 22/07/2024 05:49 GMT+7

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Biên phòng - Ngày 18-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo chuyên đề “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

ni1y_anh-1-4
 Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Lê Đồng

Trong khuôn khổ chương trình, Hội thảo có 3 phiên chuyên đề gồm: Chuyên đề 1 “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Chuyên đề 2 “Phong trào hành động cách mạng - môi trường thực tiễn sinh động để đào tạo, bồi dưỡng thanh niên theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” và Chuyên đề 3 “Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên” và việc rèn luyện lề lối, tác phong cán bộ Đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham gia hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng từ các nhà khoa học, các nhà quản lý, những người hoạt động thực tiễn; các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc, cán bộ đoàn với 160 bài tham luận khoa học và trên 169 bài tham luận của đoàn viên, thanh niên cả nước. Các bài viết tham gia hội thảo đã tập trung trên 3 nhóm vấn đề chính theo nội dung của hội thảo.

Nhóm nội dung thứ nhất: Những vấn đề lý luận, thực tiễn và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Tập trung những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của thế hệ trẻ đối với cách mạng và sự phát triển của dân tộc. Những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống cho thanh niên, tổ chức phong trào hành động cách mạng cho tuổi trẻ, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên.

Nhóm nội dung thứ hai: Thực tiễn và những kết quả thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Đây là nhóm nội dung có sự tham gia tích cực của các nhà khoa học, cán bộ quản lý, cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên với số lượng bài tham luận khá phong phú. Kết quả thực tiễn, sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội, đoàn thể nhân dân trong công tác bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Thực tiễn và kết quả phấn đấu, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đoàn viên, thanh niên và tuổi trẻ cả nước.

Nhóm nội dung thứ ba: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế. Nhóm giải pháp chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, tạo điều kiện, môi trường cho sự rèn luyện, trưởng thành và phát triển của thanh niên. Giải pháp xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Hội thảo “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” là hoạt động quan trọng, ý nghĩa nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua hội thảo, nhằm làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và những nội dung chính trong tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Từ đó, giúp thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ hơn về giá trị cốt lõi của bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có vấn đề giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho đời sau; sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; tổng kết, đánh giá thực tiễn triển khai của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thực hiện Di chúc của Người, đề ra các giải pháp bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trong thời gian tới.

tx8b7gspy5-14407_f_jvtcshvy1_anh_2
Các đại biểu đang trao đổi kinh nghiệm thực tiễn bên lề hội thảo. Ảnh: Lê Đồng

Dự và chủ trì phiên hội thảo chuyên đề Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên” và nhiệm vụ rèn luyện lề lối, tác phong cán bộ đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an và PGS.TS Vũ Thanh Sơn, Vụ phó phụ trách Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương. Thông qua chuyên đề này, các đại biểu đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác tại các địa phương. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp thiết thực cho công tác phát huy vai trò của tổ chức đoàn viên, nâng cao chất lượng kỹ năng sống, kỹ năng xã hội cho đoàn viên thanh niên.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu, các nhà khoa học rất phong phú đa dạng, đóng góp tích cực vào công tác đoàn. Những đóng góp thiết thực mang tính thực tiễn sẽ là những căn cứ để áp dụng vào công tác đoàn trong thời gian tới.

Lê Đồng

Bình luận

ZALO