Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 27/01/2022 01:00 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư chúc mừng các nhà giáo trong Quân đội

Biên phòng - Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội. Trong thư, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch viết:

Các đồng chí thân mến!

Năm học 2016-2017, mặc dù còn nhiều khó khăn, song các nhà trường trong toàn quân đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả để tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong quân đội luôn đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực, tác phong công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề sư phạm, lập được nhiều thành tích xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý giáo dục; thực sự là lực lượng nòng cốt, quyết định nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của các nhà trường quân đội; góp phần quan trọng vào sự nghiệp “trồng người” và xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích mà các học viện, nhà trường và đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong quân đội đã đạt được trong năm học vừa qua.

Nhân dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ rất hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương, của nhân dân và chính quyền các địa phương trong cả nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của quân đội.

Các đồng chí thân mến!

Trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; các học viện, nhà trường quân đội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về công tác giáo dục và đào tạo; phát huy và nhân rộng những mô hình mới, những cách làm hay của các điển hình tiên tiến, đổi mới quy trình, chương trình đào tạo, gắn giảng dạy với truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý và chất lượng ngày càng cao; góp phần đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của quân đội phát triển mạnh mẽ, vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong quân đội cần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; không ngừng nâng cao trình độ học vấn, khả năng tư duy, tay nghề sư phạm và kinh nghiệm thực tiễn; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng vào giảng dạy nhằm khơi dậy và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, khả năng tự học, tự rèn và năng lực hoạt động thực tiễn cho người học; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Chúc các đồng chí cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và không ngừng tiến bộ; luôn xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự tôn vinh, tin cậy của nhân dân và Quân đội ta.

Chào thân ái và quyết thắng!

Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH

Bình luận

ZALO