Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 06:49 GMT+7

Bổ sung hơn 25 tỷ đồng trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào DTTS

Biên phòng - Tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ sung hơn 25 tỷ đồng cho Bộ Tư pháp để thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ bổ sung 25,3014 tỷ đồng cho Bộ Tư pháp từ nguồn chi quản lý hành chính thuộc ngân sách Trung ương năm 2014 để thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào DTTS tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý và sử dụng số kinh phí bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo Quyết định 59/2012/QĐ-TTg, người nghèo, đồng bào DTTS và người được trợ giúp pháp lý khác theo quy định của pháp luật được miễn phí tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, các hình thức khác theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.
B.P

Bình luận

ZALO