Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 27/03/2023 05:54 GMT+7

Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2020

Biên phòng - Sáng 27-8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức Hội nghị giao ban tháng 8-2020. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ trưởng BQP chủ trì hội nghị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Tháng 8-2020, Thường vụ QUTW, BQP đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện và hoàn thành toàn diện các nội dung nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP). Cụ thể, đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ; chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc QUTƯ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng kế hoạch, cơ bản đạt kết quả tốt; tiếp tục tiến hành các bước chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; công tác đối ngoại quốc phòng trong năm ASEAN 2020 được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tiễn, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Thường vụ QUTƯ, BQP cũng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở, cảng biển, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép; thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh.

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng đã hoàn thành một số đề án, kế hoạch bảo đảm phù hợp với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ và điều chỉnh tổ chức lực lượng trong tình hình mới. Công tác huấn luyện được các đơn vị triển khai chặt chẽ, hiệu quả, nhất là huấn luyện phi công, thủy thủ tàu ngầm; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức lễ xuất quân, triển khai nhiệm vụ cho các đội tuyển Đoàn Quân đội tham gia Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2020 tại Liên bang Nga. Toàn quân đẩy mạnh thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật...

Hội nghị cũng xác định cụ thể phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo công tác QS, QP của BQP trong tháng 9-2020. Theo đó, Thường vụ QUTƯ, BQP tiếp tục lãnh đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tăng cường quản lý biên giới, cửa khẩu, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch Covid-19; điều chỉnh tổ chức, biên chế theo kế hoạch; huấn luyện cho các đối tượng đúng tiến độ, đủ nội dung, bảo đảm an toàn; tiếp tục chuẩn bị và tổ chức tốt công tác huấn luyện giai đoạn 2; chỉ đạo các đội tuyển tham gia thi đấu tại Army Games 2020 đạt kết quả cao; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.

Ngoài ra, Bộ Quốc phong đã chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung triển khai các hội nghị QS, QP ASEAN năm 2020; triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về khắc phục hậu quả chiến tranh, xử lý bom mìn; bảo đảm đầy đủ, đồng bộ VKTBKT, phương tiện cho các nhiệm vụ, ưu tiên lực lượng bảo vệ biên giới, biển đảo, huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Thường vụ QUTƯ, thủ trưởng BQP, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương các đơn vị đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 8-2020.

Để toàn quân tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tháng 9-2020, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nhận thức rõ đặc điểm tình hình, nắm chắc nhiệm vụ, đặc biệt chú ý các nhiệm vụ lớn, nhiệm vụ khó khăn, từ đó tổ chức thực hiện với tinh thần chủ động, quyết liệt; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu và tổ chức huấn luyện giai đoạn 2 đúng kế hoạch; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát biên giới và hoạt động xuất nhập cảnh; chỉ đạo, động viên kịp thời các đội tuyển tham gia thi đấu tại Hội thao Quân sự quốc tế 2020; triển khai các hoạt động giáo dục-đào tạo đúng kế hoạch, phù hợp với tình hình thực tiễn; chủ động triển khai công tác bảo đảm các mặt, nhất là trang thiết bị, vật tư y tế, phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị cần tập trung vào việc hoàn thiện các mặt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; triển khai chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO