Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 22/05/2024 03:27 GMT+7

Bộ Quốc phòng tổng kết công tác Lịch sử quân sự năm 2018

Biên phòng - Sáng 18-1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Lịch sử quân sự (LSQS) năm 2018. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại biểu các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn quân

cpvrdsglmk-9956_f_jr1obf7o0_1
Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Năm 2018, công tác LSQS toàn quân đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là đã làm tốt chức năng tham mưu, giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hiệu quả công tác LSQS trong toàn quân; triển khai nghiên cứu, biên soạn 30 công trình, đề tài, trong đó hoàn thành 3 đề tài cấp Bộ Quốc phòng; tổ chức thành công 3 hội thảo khoa học, trong đó có 2 hội thảo cấp quốc gia; xuất bản 205 đầu sách lịch sử, tổng kết và kỷ yếu hội thảo khoa học với hàng vạn bản in.

Tổ chức hiệu quả các lớp tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ trong và ngoài nước; hoàn thành nhiều công trình nghiên cứu lịch sử, tổng kết chiến tranh có giá trị khoa học, góp phần khẳng định lịch sử chủ quyền, lãnh thổ quốc gia và làm sáng tỏ nhiều vấn đề lịch sử còn tranh luận. Ngoài ra, trong công tác LSQS đã chú trọng và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu có quy mô, hệ thống chặt chẽ, khoa học đáp ứng yêu cầu của công tác nghiên cứu và thẩm định các vấn đề lịch sử...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm đánh giá cao kết quả thực hiện công tác LSQS của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, Thượng tướng Lê Chiêm yêu cầu các cơ quan đơn vị trong thời gian tới cần thường xuyên quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về khoa học công nghệ và công tác LSQS; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị, nhà trường đối với công tác nghiên cứu lịch sử, tổng kết chiến tranh.

Chú trọng xây dựng kế hoạch công tác LSQS hàng năm bảo đảm khoa học, toàn diện, có trọng tâm trọng điểm và triển khai toàn diện, đồng bộ trong toàn quân; hoàn thiện cơ chế quản lý, chỉ đạo công tác LSQS; thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên môn để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử; tích cực hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác LSQS; tập trung xây dựng ngành vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ là công tác quản lý, nghiên cứu LSQS có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng đã trao Bằng khen tặng 17 tập thể và 20 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác LSQS năm 2018.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO