Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 16/07/2024 10:00 GMT+7

Bộ Quốc phòng tổng kết 20 năm thực hiện chỉ thị về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong toàn quân

Biên phòng - Ngày 25-3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 917/1999/CT-QP ngày 22-6-1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong toàn quân (gọi tắt là Chỉ thị 917). Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh Thùy Trang

Cùng dự tại điểm cầu Bộ Quốc phòng có: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa; Trung tướng Ngô Minh Tiến; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam...

Tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP chủ trì hội nghị; Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP dự hội nghị.

Theo thông tin tại hội nghị, sau hơn 20 năm thực hiện Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã triển khai thực hiện xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện đạt nhiều kết quả có chuyển biến tương đối vững chắc, toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo các tiêu chí của chỉ thị. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham luận đóng góp, bổ sung về kết quả, kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị 917; nêu ra các vấn đề còn hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị của cơ quan, đơn vị mình. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật các tiêu chuẩn, tiêu chí vào chỉ thị mới về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” đảm bảo phù hợp với sự phát triển của quân đội.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến nhấn mạnh, sau 20 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 917, BĐBP đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, có chiều sâu trên các mặt, khẳng định BĐBP ngày càng chính quy, vững mạnh toàn diện. Thời gian tới, BĐBP tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện như báo cáo trung tâm trình bày. BĐBP tiếp tục có các chủ trương, biện pháp phù hợp, chủ động, tích cực, hiệu quả, quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục xây dựng BĐBP chính quy, vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định những thành tích, kết quả đạt được qua hơn 20 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 917 của toàn quân là hết sức to lớn, góp phần quan trọng trong xây dựng quân đội ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, trên cơ sở các chỉ tiêu, nội dung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, cấp ủy các cấp cần ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả. Tổ chức giáo dục cho 100% cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ thị, nắm chắc các nội dung, tiêu chuẩn và biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

Để việc thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, lãnh đạo, chỉ huy các cấp triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các tiêu chuẩn trên các mặt công tác; hằng năm xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các tiêu chuẩn phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt ba khâu đột phá, tạo sự chuyển biến về tổ chức biên chế, huấn luyện, đào tạo và về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực quân sự, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu…

Cùng với đó, tích cực kiện toàn, ổn định tổ chức biên chế gắn với củng cố cấp ủy, tổ chức đảng và tổ chức quần chúng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp có phương pháp, tác phong công tác khoa học, trình độ chuyên môn giỏi, năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nêu rõ, chỉ huy các cấp phải trực tiếp chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện; chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” với xây dựng tổ chức đảng; gắn thực hiện tiêu chuẩn chỉ thị với đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động khác.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện; chú trọng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Ngoài các nội dung trên, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ, tổng kết, công nhận đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” gắn với đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong thực hiện chỉ thị.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương giao cơ quan chủ trì tiếp thu ý kiến, đề xuất của các đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện dự thảo, sớm trình thủ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành chỉ thị mới về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” thay thế Chỉ thị 917. Sau khi chỉ thị mới được ban hành, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng kịp thời có văn bản hướng dẫn để thực hiện thống nhất, đạt hiệu quả thiết thực trong toàn quân.

Thùy Trang

Bình luận

ZALO