Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 01/06/2023 12:56 GMT+7

Bộ Quốc phòng sơ kết công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia

Biên phòng - Ngày 20/4, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị sơ kết công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 giai đoạn 2019-2023 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thùy Trang

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối 46 điểm cầu trong toàn quân. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng có Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP.

Theo thông tin tại hội nghị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị; xác định là nội dung quan trọng để cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giải quyết công việc; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, kế hoạch giai đoạn, hằng năm của Bộ Quốc phòng; quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm bí mật, an toàn khi các cơ quan, đơn vị thuê tư vấn tham gia bên ngoài; tổ chức chuyển đổi từ phiên bản ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ xong đúng thời hạn quy định.

Hiện nay, Bộ Quốc phòng đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại gần 300 cơ quan, đơn vị. Tổng số quy trình đã xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong toàn quân gần 11.300 quy trình. Bộ Quốc phòng đã công bố 4 mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng, áp dụng, trong đó tập trung xây dựng các quy trình nghiệp vụ là các thủ tục hành chính thường xuyên liên quan đến người dân, doanh nghiệp; các thủ tục hành chính nội bộ mà có vướng mắc trong tổ chức thực hiện và thường xuyên áp dụng. Qua đó, hình thành phương pháp làm việc khoa học, rõ người, rõ việc, rõ thời gian và kết quả trong từng giai đoạn giải quyết công việc.

Thông qua ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng đã phát triển và trình cấp có thẩm quyền đơn giản hóa và cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, giảm thời gian thực hiện, góp phần tiết giảm chi phí hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, hoàn thiện thể chế hành chính, bố trí sắp xếp tổ chức bộ máy thực thi công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên; giúp cơ quan, đơn vị thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản, hồ sơ tài liệu một cách khoa học, hợp lý.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP cho biết, thời gian qua, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc và ban hành kế hoạch về xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong BĐBP giai đoạn 2019-2023. Hằng năm, căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện tại các đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP. Kết quả, từng bước nâng cao hiệu quả phương pháp chỉ huy, chỉ đạo, điều hành của chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong BĐBP; đảm bảo việc kiểm soát được quá trình giải quyết thủ tục hành chính và công việc nội bộ; kịp thời xử lý hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Toàn cảnh hội nghị điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Thùy Trang

Các đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP đã ban hành và áp dụng 84 quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị thực hiện, đánh giá, nhận xét về cải tiến, mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị. Các quy trình, thủ tục hành chính tập trung và 2 nhóm lĩnh vực liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính và lĩnh vực giải quyết công việc nội bộ. Các quy trình nêu trên được tiêu chuẩn hóa khoa học, hợp lý, đúng quy định của pháp luật, Bộ Quốc phòng; đảm bảo minh bạch, công khai hóa về thủ tục xử lý công việc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương các cơ quan, đơn vị đã chủ động trong xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001. Để hoàn thành mục tiêu 100% cơ quan, đơn vị xây dựng hệ thống quản lý chất lượng mà không qua đơn vị tư vấn; 100% hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 và đến năm 2030, 100% ban chỉ huy quân sự cấp huyện hoàn thành xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên về vị trí, vai trò và sự cần thiết áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao chất lượng thực hiện ở các cấp.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh lưu ý, các cấp duy trì nghiêm nền nếp, chế độ soát xét theo quy định, kiểm tra, đánh giá, tổng kết công tác xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị, hướng trọng tâm áp dụng để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và giải quyết thủ tục nội bộ tại các cơ quan, đơn vị; gắn chặt xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng với cải cách thủ tục hành chính và phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số...

Thùy Trang

Bình luận

ZALO