Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 05/06/2023 08:37 GMT+7

Bộ đội Biên phòng triển khai toàn diện công tác dân tộc, đạt hiệu quả thiết thực

Biên phòng - Sáng 4/8, Đảng ủy BĐBP tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 572-CT/QUTW ngày 5/10/2012 (Chỉ thị 572) của Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTW) về Quân đội thực hiện công tác dân tộc (CTDT) trong tình hình mới. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị. Ảnh: Bích Nguyên

Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP dự hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 572 giai đoạn 2012-2022, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện các nội dung CTDT gắn với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc ở khu vực biên giới phù hợp với thực tiễn trên các tuyến biên giới, có trọng tâm, trọng điểm với các chương trình, hoạt động mang lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực đối với đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới.

Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP trình bày dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 572 của BĐBP. Ảnh: Bích Nguyên

Nổi bật là, BĐBP đã triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” giai đoạn 2013-2016 và giai đoạn 2017-2021, tổ chức Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép" ở khu vực biên giới.

Đồng thời tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào DTTS ở khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, có 165 cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện; 517 đồng chí tham gia cấp ủy cấp xã. BĐBP còn tăng cường 311 cán bộ cho các xã biên giới; giới thiệu 2.388 đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại 1.806 chi bộ thôn, bản biên giới.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên Biên phòng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm được giao, cùng với cấp ủy các xã, phường, thị trấn biên giới đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

BĐBP cũng phối hợp với các bộ, ngành Trung ương thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) như: Đề án “Bảo tồn và phát triển dân tộc Chứt” (tỉnh Hà Tĩnh); “Bảo tồn và phát triển bền vững dân tộc La Hủ” (tỉnh Lai Châu); “Bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai” (tỉnh Nghệ An); tặng hơn 25.000 con bò giống cho người nghèo nơi biên giới; huy động kinh phí hơn 150 tỉ đồng thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”...

Thông qua Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, mỗi năm, các đơn vị BĐBP hỗ trợ gần 3.000 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn tới trường và nuôi dưỡng 359 học sinh mồ côi. Các cấp ủy đảng BĐBP cũng quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, sử dụng, phát triển đội ngũ cán bộ là người DTTS...

Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận phát biểu đánh giá cao các kết quả mà BĐBP đã đạt được trong triển khai công tác dân tộc. Ảnh: Bích Nguyên

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Ngô Thanh Hải đánh giá, BĐBP đã trực tiếp góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện có hiệu quả CTDT, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta; xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân, gắn với thế trận Quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Trọng tâm là xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước, Quân đội, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong tình hình mới; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân, phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới”.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: 10 năm thực hiện CTDT của BĐBP đã đạt được những kết quả, thành tích đáng khích lệ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh và đối ngoại; đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân - dân, thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới. Kết quả đó tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nói chung và cán bộ, chiến sĩ BĐBP với đồng bào các dân tộc nơi biên giới.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 572 trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP xác định một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của QUTW, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về CTDT. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ của Quân đội nói chung, BĐBP nói riêng trong thực hiện CTDT.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương thực hiện tốt CTDT gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh và đối ngoại ở khu vực biên giới. Có chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề lớn về dân tộc, tôn giáo ở khu vực biên giới, trọng tâm là xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đội ngũ cán bộ là người DTTS trong BĐBP và tham mưu tạo nguồn cán bộ là người DTTS cho các địa phương khu vực biên giới.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho Phòng Dân vận. Ảnh: Duy Liêm

Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ BĐBP tham gia cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ tăng cường xã; đảng viên đồn Biên phòng; duy trì, nhân rộng các phong trào, chương trình, mô hình của BĐBP giúp dân phát triển kinh tế - xã hội gắn với tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ CTDT gắn với nâng cao hiệu quả các phong trào bảo vệ biên giới, nhất là Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và các hoạt động “Ngày hội Biên phòng toàn dân” ở cơ sở gắn với các phong trào, cuộc vận động cách mạng ở địa phương; xây dựng thế trận lòng dân, nền Biên phòng toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen cho 4 tập thể: Phòng Dân vận (Cục Chính trị BĐBP), Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh: Nghệ An, Quảng Nam và Cà Mau.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh BĐBP đã có Tờ trình đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 2 tập thể là Bộ chỉ huy BĐBP Lào Cai và Bộ Chỉ huy BĐBP Long An vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 572 của Quân ủy Trung ương.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO