Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 01:37 GMT+7

Bộ Công an phát động cuộc thi "Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy"

Biên phòng - Cuộc thi “Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy” do Bộ Công an tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy; góp phần làm chuyển biến, nâng cao nhận thức của toàn xã hội, người Việt ở nước ngoài và người nước ngoài ở Việt Nam trong thực hiện pháp luật về phòng, chống ma túy trong toàn xã hội.

Đây là một hoạt động thiết thực góp phần triển khai Luật phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành thống nhất, đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả trên phạm vi cả nước.

Tuổi trẻ BĐBP An Giang toạ đàm phòng, chống ma túy. Ảnh: Chiến Khu

Thể lệ cuộc thi:

I. Đối tượng dự thi:

Công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc ở Việt Nam.

II. Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức Cuộc thi

1. Nội dung:

Tìm hiểu các quy định của Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành, bao gồm:

- Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30/03/2021 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

- Nghị định số 105/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy;

- Nghị định số 109/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy;

- Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

2. Hình thức:

a) Thi trực tuyến: Thi trực tuyến trên wesite và đường link, banner trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cổng thông tin điện tử các ban, bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã; trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và đặt đường link, banner, logo trên các website của cơ quan báo, đài trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

b) Thi viết: Bài viết tay, đánh máy hoặc bằng ngôn ngữ dưới định dạng dễ tiếp cận dành cho người khiếm thị. Thí sinh phải trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức công bố; có tư liệu, hình ảnh minh họa, phong phú, sinh động, phù hợp với nội dung, đầu tư công phu; có bố cục chặt chẽ, bám sát chủ đề; các thông tin trích dẫn đảm bảo tính chính xác và các quy định pháp luật khác có liên quan. Bài dự thi không mang nội dung truyền bá tư tưởng sai lệch về công tác phòng, chống ma túy. Bài dự thi không vi phạm bản quyền. Người dự thi đồng ý cho Ban Tổ chức công bố, sử dụng các bài dự thi để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm ma túy.

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi:

Cuộc thi được tổ chức trong thời gian 03 tháng, bắt đầu từ 8h00 ngày 20/7/2023 đến 23h59 ngày 19/10/2023. Trong thời gian diễn ra Cuộc thi, Ban Tổ chức đồng thời tổ chức 03 vòng thi trực tuyến trên website:

  • Vòng 1: Từ 8h00 ngày 20/7/2023 đến 23h59 ngày 19/8/2023;
  • Vòng 2: Từ 8h00 ngày 20/8/2023 đến 23h59 ngày 19/9/2023;
  • Vòng 3: Từ 8h00 ngày 20/9/2023 đến 23h59 ngày 19/10/2023.

III. Cơ cấu giải thưởng

1 Giải tập thể: Tổng kết Cuộc thi, Ban Tổ chức đề nghị Ban Chỉ đạo xét, trao giải tập thể cho tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; Công an các đơn vị, địa phương, với các mức như sau:

- 05 giải Nhất: Bằng khen của Bộ Công an, Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng/giải.

- 15 giải Nhì: Bằng khen của Bộ Công an, Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị 07 triệu đồng/giải.

- 25 giải Ba: Bằng khen của Bộ Công an, Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 05 triệu đồng/giải.

2. Giải cá nhân:

*Giải cá nhân hình thức thi viết:

- 01 giải Đặc biệt: Bằng khen của Bộ Công an, Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng/giải.

- 05 giải Nhất: Bằng khen của Bộ Công an, Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 06 triệu đồng/giải.

- 15 giải Nhì: Bằng khen của Bộ Công an, Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 03 triệu đồng/giải.

- 20 giải Ba: Giấy khen của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 02 triệu đồng/giải.

- 30 giải Khuyến khích: Giấy khen của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 01 triệu đồng/giải.

* Giải cá nhân hình thức thi trực tuyến: Căn cứ kết quả dự thi của thí sinh, Ban Tổ chức đề nghị Ban Chỉ đạo xét, trao giải cá nhân với các mức sau:

* Giải cá nhân mỗi vòng thi trực tuyến gồm:

- 03 giải Nhất: Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 05 triệu đồng/giải.

- 05 giải Nhì: Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 03 triệu đồng/giải.

- 10 giải Ba: Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 02 triệu đồng/giải.

- 15 giải Khuyến khích: Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 01 triệu đồng/giải.

* Giải cá nhân Cuộc thi trực tuyến (giải chung cuộc):

- 01 giải Đặc biệt: Bằng khen của Bộ Công an, Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng/giải.

- 05 giải Nhất: Bằng khen của Bộ Công an, Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 06 triệu đồng/giải.

- 15 giải Nhì: Bằng khen của Bộ Công an, Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 03 triệu đồng/giải.

- 20 giải Ba: Giấy khen của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 02 triệu đồng/giải.

- 30 giải Khuyến khích: Giấy khen của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 01 triệu đồng/giải.

* 20 giải phụ: Cúp lưu niệm và phần thưởng tiền mặt trị giá 500 nghìn đồng/giải.

BBP

Bình luận

ZALO