Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 16/04/2021 09:10 GMT+7

Binh đoàn 15 quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Biên phòng - Sáng 9-1, Đảng ủy Binh đoàn 15 khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt và bí thư đảng bộ, chi bộ trong toàn Đảng bộ Binh đoàn.

Hội nghị đã quán triệt các chuyên đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế giới; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Thông qua việc học tập, quán triệt nghị quyết lần này nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên của Binh đoàn nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ giải pháp trong nghị quyết, kết luật Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng.

Trên cơ sở đó, cán bộ đảng viên được học tập về quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết tại đơn vị mình, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Binh đoàn, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động.

Quốc Dinh

Bình luận

ZALO