Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 24/05/2024 02:34 GMT+7

Bình Định: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Biên phòng - Ngày 13/3, Tỉnh ủy Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Công Cường

Các đồng chí: Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có đại biểu lãnh đạo cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân khu 5; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Bình Định.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cho biết, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; sự phối hợp, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương; đặc biệt là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI đã đề ra.

Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức, tư tưởng và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Cường

“Tại hội nghị này, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tham gia thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, tích cực đóng góp ý kiến nhằm góp phần bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo tổng kết, làm cơ sở để triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo đảm bảo sát, đúng tình hình thực tế và đạt hiệu quả cao nhất”- Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Phát huy những kết quả đạt được và từ những bài học kinh nghiệp rút ra từ thực tế, thời gian tới tỉnh Bình định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho các cấp, ngành, mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ vị trí, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trọng tâm là xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, lực lượng vũ trang tinh nhuệ, đấu tranh phòng, chống hiệu quả âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, tăng cường đầu tư xây dựng công trình phòng thủ chiến đấu, căn cứ hậu phương, khu vực phòng thủ then chốt, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế, tạo môi trường hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, xây dựng và củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu cho rằng những thành quả mà tỉnh Bình Định đạt được đã thể hiện rõ trên các mặt: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh được gắn kết chặt chẽ, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Đồng thời, công tác xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc được quan tâm đúng mức. Việc phát triển và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được lan tỏa sâu rộng.

“Bài học kinh nghiệm đặt ra là tỉnh phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng toàn diện các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, lấy tiềm lực chính trị tinh thần làm nền tảng, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, giữ vai trò quyết định chất lượng xây dựng sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc”.- Trung tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Cường

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, các hội - đoàn thể trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế nhanh, bền vững, tiếp tục chú trọng kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh và giải quyết tốt các vấn đề xã hội; huy động các nguồn lực để xây dựng các tiềm lực quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ tỉnh và cấp huyện; sẵn sàng các phương án bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, tiếp tục giữ vững và phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, được tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước theo quan điểm và tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc.

Công Cường

Bình luận

ZALO