Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 24/03/2023 02:11 GMT+7

Biểu tượng đặc biệt của khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam

Biên phòng -

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 diễn ra vào ngày 3 và 4-12, tại Thủ đô Hà Nội là một trong những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là biểu tượng đặc biệt của khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Tham dự Đại hội có 1.600 đại biểu, được bầu chọn tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ III, đại diện cho 54 dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Với chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước”, Đại hội là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hà Thu (thực hiện)

Bình luận

ZALO