Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 28/11/2020 11:16 GMT+7

BĐBP TP Hồ Chí Minh quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Biên phòng - Trong 2 ngày 13 và 14-7, Đảng ủy BĐBP TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

r0qfjab2tg-50658_826412465500411437_Hnh_nh_1
Đại tá Trần Xuân Lịch, Chính ủy BĐBP TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị giới thiệu các chuyên đề: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020; Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Thảo luận Nghị quyết và đóng góp ý kiến vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng của Đảng bộ BĐBP TP và các chi, đảng bộ.

Đây là dịp để mọi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng trong toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Qua đó, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, công nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Xuân Lịch, Chính ủy BĐBP TP Hồ Chí Minh yêu cầu chỉ huy các đơn vị, phòng ban ngay sau hội nghị, cần tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Đồng thời, đổi mới nội dung, cách thức tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết. Nghiên cứu, học tập phải gắn với thảo luận và xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, các cấp cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ từng cấp ủy.

Đức Hiệp

Bình luận

ZALO