Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 05:02 GMT+7

BĐBP thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ mốc quốc giới, hệ thống dấu hiệu đường biên giới, công trình biên giới, cửa khẩu

Biên phòng - Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và cả nước; dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nhân dân là chủ thể, “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”; lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt; BĐBP là lực lượng chuyên trách, lực lượng chiến đấu đầu tiên, bám trụ đến cùng để bảo vệ và giữ vững biên giới quốc gia. 

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lạng Sơn tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Phạm Đông

Với vai trò, trách nhiệm là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, các đơn vị BĐBP đã tiến hành đồng bộ các biện pháp công tác quản lý, bảo vệ biên giới; chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an, dân quân tự vệ, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và nhân dân ở khu vực biên giới tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc hệ thống đường biên, mốc quốc giới, dấu hiệu đường biên giới, các công trình biên giới, cửa khẩu; đấu tranh có hiệu quả với mọi hành vi xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia, đảm bảo giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, mốc quốc giới, hệ thống dấu hiệu đường biên giới, công trình biên giới, cửa khẩu, BĐBP đã triển khai nhiều nội dung, biện pháp, trong đó, cơ bản là: Tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thể hiện trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết số 28-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Luật Biên giới quốc gia; Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29-4-2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18-12-2003 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển và các nghị định về Quy chế quản lý, bảo vệ khu vực biên giới, cửa khẩu giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam với các nước có chung đường biên giới. Thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. Đồng thời, luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; kịp thời đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Bên cạnh đó, tổ chức, bố trí, sử dụng BĐBP trên các đồn, trạm Biên phòng bảo đảm đủ số lượng, chất lượng đủ sức hoàn thành nhiệm vụ và phù hợp với đặc điểm, tình hình trên từng tuyến biên giới. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát quản lý, bảo vệ an toàn, vững chắc hệ thống đường biên, mốc giới, hệ thống dấu hiệu đường biên giới, các công trình biên giới, cửa khẩu; phát hiện, đấu tranh kịp thời với mọi hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ, vi phạm quy chế biên giới.

Tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, giáo dục quần chúng nâng cao ý thức quốc gia, quốc giới, nhận thức, trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; đồng thời, tham mưu cho địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, lực lượng ở khu vực biên giới tuyên truyền, vận động, tổ chức, hướng dẫn nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân, gắn với nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc ở khu vực biên giới; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

BĐBP cũng thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng; chủ động quan hệ phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của nước láng giềng trong trao đổi tin tức tình hình, giải quyết các vấn đề có liên quan đến biên giới, lãnh thổ, kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu và đấu tranh phòng chống tội phạm. Được sự nhất trí của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và lực lượng bảo vệ biên giới các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia đã phối hợp triển khai các chương trình giao lưu hữu nghị với các nội dung mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết, hữu nghị và chủ trương hội nhập, cùng phát triển giữa hai Chính phủ, hai dân tộc có chung đường biên giới.

Bộ Tư lệnh BĐBP đã tham mưu cho Bộ Quốc phòng, cấp ủy chính quyền các tỉnh, thành biên giới và phối hợp, chủ trì tổ chức thành công các chương trình giao lưu, nổi bật là: Giao lưu Biên cương thắm tình hữu nghị; Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc; Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; Giao lưu công tác chính trị giữa Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cục Quản lý di dân quốc gia, Bộ Công an Trung Quốc; tổ chức kết nghĩa các đồn, trạm Biên phòng, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng vì chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân mỗi nước.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước dự báo có nhiều biễn biến khó lường, đan xen cả thuận lợi và khó khăn; có tác động, ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Vì vậy, cần tiếp tục giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo. Làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, kinh tế, quân sự, ngoại giao... vững mạnh ở khu vực biên giới. Chủ động tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, mốc quốc giới, hệ thống dấu hiệu đường biên giới, các công trình biên giới, cửa khẩu, quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh, trật tự; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, cùng phát triển.

Tiến sĩ Hà Văn Long

Bình luận

ZALO