Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 03/10/2023 08:34 GMT+7

BĐBP thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Biên phòng - Ngày 27/9, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đại tá Vũ Quốc Ân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố chủ trì hội nghị. Đại tá Trần Thanh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố dự hội nghị.

Đại tá Trần Thanh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố trao tặng Bặng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Lương Kiểm

Quán triệt và triển khai thực hiện (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trong toàn Đảng bộ, đơn vị, trong 10 năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt đến các tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm, tư duy mới và định hướng của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là các vấn đề liên quan đến xác định đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh, trên cơ sở đó chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo sớm, chính xác tình hình địa bàn đơn vị quản lý, bảo vệ nhất là tình hình trên biển, kịp thời tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Thành ủy, UBND thành phố đề ra chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống...

Bên cạnh đó, để thực hiện thắng lợi Chiến lược bảo vệ Tổ quốc nói chung, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, cửa khẩu cảng thành phố nói riêng, một trong những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng không thể tách rời là chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, văn hóa tinh thần và các lực lượng vũ trang nhân nhân vững mạnh.

Trước yêu cầu trên, Đảng ủy BĐBP thành phố đã chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng BĐBP thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại gắn với xây dựng việc xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc. Đẩy mạnh thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, tích cực tham gia xây dựng về tiềm lực kinh tế, tiềm lực khoa học công nghệ, tiềm lực quân sự ở khu vực biên giới biển, hành lang cửa khẩu cảng.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh.

Đại tá Vũ Quốc Ân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố trao tặng cờ thi đua của UBND thành phố cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu cụm, khối thi đua thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, các quận, huyện, cơ quan, đơn vị, tổng công ty, công ty thuộc Thành phố năm 2021. Ảnh: Lương Kiểm

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Vũ Quốc Ân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố biểu dương những thành tích đã đạt được và đề nghị cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ công tác biên phòng đến với toàn bộ, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Thành ủy, UBND thành phố; tiếp tục đối mới toàn diện, đồng bộ các mặt công tác biên phòng, nâng cao năng lực tổ chức quản lý, chỉ huy, nắm và dự báo đúng tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; sẵn sàng đấu tranh thắng lợi mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền biển, đảo; kiên quyết làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Phát huy sức mạnh tổng hợp nền biên phòng toàn dân; đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng, góp phần phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của thành phố.

Chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tố chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” thực chất, vững chắc, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng thành phố.

Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; phát hiện sớm và xử lý kịp thời những yếu tố bất lợi, nhất là những yếu tố, nguy cơ gây đột biến; đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy BĐBP thành phố trao tặng giấy khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ảnh: Lương Kiểm

Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã trao tặng cờ thi đua của UBND thành phố cho 3 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, dẫn đầu cụm, khối thi đua thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố, các quận, huyện, cơ quan, đơn vị, tổng công ty, công ty thuộc thành phố năm 2021; trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; trao tặng giấy khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lương Kiểm

Bình luận

ZALO