Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 10/06/2023 09:17 GMT+7

BĐBP thành phố Hồ Chí Minh: Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Biên phòng - Chiều 18/4, Đảng ủy BĐBP thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng theo nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có cán bộ chủ chốt là Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP thành phố Hồ Chí Minh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Lương Kiểm

Hội nghị nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và tổ chức quần chúng trong công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến" “tự chuyển hóa"; góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đồng thời, phát huy vai trò của cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn đề cập trong tác phẩm vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu cấp ủy các chi, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu nắm sâu, nắm kỹ các bài viết, phát biểu, kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó, triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghiêm túc, có liên hệ thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong từng chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị; xác định biện pháp thực hiện kiên quyết, phù hợp; tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong Đảng bộ, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Căn cứ vào tình hình thực tế, các chi, Đảng bộ nghiên cứu, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị với hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với các hoạt động triển khai đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các sự kiện chính trị của đất nước, cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Tiến yêu cầu cấp ủy, Bí thư, Chính trị viên, cán bộ chủ trì các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, nắm chắc các nội dung của tác phẩm, phương pháp sinh hoạt mà Ban Thường vụ đã xác định để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị mình tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên bằng nhiều hình thức đa dạng, để mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng đều được nghiên cứu, quán triệt, học tập.

Việc tổ chức sinh hoạt phải thật sự nghiêm túc, hiệu quả, tránh qua loa, đại khái. Cơ quan chuyên môn nghiên cứu, biên soạn đề cương sinh hoạt hàng quý để làm tư liệu phục vụ các chi, Đảng bộ sinh hoạt, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phải đưa nội dung kiểm tra, giám sát các chi, Đảng bộ trong tổ chức, triển khai đợt sinh hoạt chính trị vào Chương trình kiểm tra giám sát hàng năm.

Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47 chủ động, tích cực bám mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng của nước ta.

Thanh Hải - Lương Kiểm

Bình luận

ZALO