Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/09/2023 10:29 GMT+7

BĐBP tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh

Biên phòng - 5 năm qua, quán triệt và thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP đã bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương nơi đóng quân, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua đồng bộ, toàn diện, thực chất, vững chắc, có chiều sâu.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn thăm, động viên học sinh được Đồn Biên phòng Trịnh Tường, BĐBP Lào Cai nhận nuôi dưỡng theo mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”. Ảnh: Viết Hà

Đồng thời, tích cực tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương các cấp tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khu vực biên giới. Cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng luôn chủ động, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân; làm ngời sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân, giữ vững niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Tuy nhiên, ở khu vực biên giới (KVBG), một số cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả chưa cao, việc cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp của trên còn nhiều hạn chế, nền nếp sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức Đảng các xã, thôn, bản biên giới chưa được duy trì thường xuyên. Công tác quản lý, giáo dục đảng viên và phát triển Đảng chưa được quan tâm đúng mức; còn nhiều thôn, bản chưa có tổ chức Đảng. Tình hình trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở KVBG.

Do vậy, BĐBP với vai trò là lực lượng chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đã chủ động tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở KVBG. Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, 5 năm qua, Đảng ủy BĐBP đã thống nhất với các Tỉnh ủy, Thành ủy biên giới tăng cường cán bộ đồn Biên phòng cho các xã biên giới, hiện nay, có 258 đồng chí giữ các chức danh chủ chốt trong cấp ủy, chính quyền địa phương như: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã... Đội ngũ cán bộ này đã phát huy tốt vai trò tham mưu xây dựng, củng cố tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, giúp cấp ủy kiện toàn hồ sơ, sổ sách, duy trì nền nếp, nguyên tắc, chế độ sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; bồi dưỡng phát triển đảng viên. Đồng thời, củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và năng lực điều hành, quản lý của chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.

Tiêu biểu là Thượng tá Mê Văn Đạt, cán bộ Đồn Biên phòng Đàm Thủy, BĐBP Cao Bằng có 4 nhiệm kỳ tham gia cấp ủy huyện, xã; 13 năm làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Đàm Thủy. Nhiều đồng chí nhiệm kỳ này tham gia cấp ủy ở địa bàn này, nhiệm kỳ sau tham gia cấp ủy ở địa bàn khác.

Thượng tá Mê Văn Đạt (thứ 2 từ phải sang), cán bộ Đồn Biên phòng Đàm Thủy, BĐBP Cao Bằng tăng cường giữ chức danh Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cùng cán bộ Đồn Biên phòng Đàm Thủy tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn biên giới không tiếp tay cho hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Ảnh: Thành Chung

Phát huy kết quả hoạt động của đội ngũ cán bộ tăng cường xã, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị cử 2.096 đảng viên dự sinh hoạt ở 1.887 chi bộ thôn, bản biên giới; phân công 9.961 đảng viên đồn Biên phòng phụ trách 42.247 hộ gia đình ở KVBG; đội ngũ đảng viên này đã trực tiếp tham mưu, hướng dẫn và cùng với cấp ủy, chi bộ các thôn, bản cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của đảng ủy, UBND các xã biên giới; đồng thời tuyên truyền, vận động và trực tiếp giúp đỡ từng hộ dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Để tạo nguồn cán bộ tại chỗ cho địa phương, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị lựa chọn bồi dưỡng số chiến sĩ nghĩa vụ quân sự ở địa bàn biên giới, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số kết nạp vào Đảng, phối hợp với trung tâm bồi dưỡng, giáo dục chính trị các địa phương, bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức xây dựng, quản lý Nhà nước của chính quyền cấp xã, sau khi xuất ngũ, các đồn Biên phòng tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương bồi dưỡng, giúp đỡ tạo nguồn cán bộ lâu dài. Đến nay, đã kết nạp được 3.975 đảng viên là chiến sĩ BĐBP xuất ngũ trở về địa phương; trong đó có 988 đồng chí đã và đang tham gia và giữ các chức danh chủ chốt trong cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể cấp xã, thôn, bản biên giới.

Từ hiệu quả hoạt động của cán bộ các đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp xã, năm 2017, Tỉnh ủy Quảng Ninh thống nhất với Đảng ủy BĐBP thí điểm chỉ định bổ sung 5 đồng chí Đồn trưởng, Chính trị viên các đồn Biên phòng tham gia cấp ủy các huyện, thành phố biên giới, biển, đảo, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đội ngũ cán bộ này đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn KVBG. Trên cơ sở kết quả thực hiện tại Quảng Ninh, năm 2019, Ban Tổ chức Trung ương đã báo cáo và được Ban Bí thư Trung ương kết luận đồng ý chủ trương thực hiện tăng thêm cấp ủy viên cấp huyện là cán bộ đồn Biên phòng tại các huyện biên giới, hải đảo trong cả nước, 44/44 tỉnh, thành phố đã có chủ trương triển khai thực hiện.

Đến nay, đã chỉ định 186 đồng chí chỉ huy đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tham mưu cho địa phương cơ cấu đội ngũ cán bộ BĐBP tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; hiện nay có 319 đồng chí là đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã biên giới; đội ngũ cán bộ này đã góp phần quan trọng cùng HĐND các cấp quyết định các vấn đề của địa phương theo luật định; giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, góp phần xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh.

Có thể khẳng định, BĐBP tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở các xã biên giới; góp phần xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực quốc phòng, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, quân đội và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; xây dựng “biên giới lòng dân” vững mạnh.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở KVBG vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trong thời gian tới, Đảng ủy BĐBP xác định tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về Quân đội tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội ở KVBG. Duy trì thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với các Tỉnh, Thành ủy; đồng thời chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng duy trì và thực hiện nghiêm quy chế phối hợp với cấp ủy cấp huyện, xã biên giới, hải đảo.

Hai là, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 68 ngày 5-2-2020 của Ban Bí thư về chủ trương tăng thêm cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, xã địa bàn biên giới, biển, đảo. Lựa chọn cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực giới thiệu tham gia cấp ủy và giữ các chức danh chủ chốt của đảng ủy, UBND các xã biên giới; nâng cao chất lượng hoạt động của đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt Đảng tạm thời chi bộ thôn, bản biên giới và phụ trách các hộ gia đình ở KVBG.

Ba là, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở KVBG thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; thực hiện các mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, tăng cường tình đoàn kết gắn bó quân dân và củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và chính quyền các cấp, xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Bốn là, nắm chắc tình mọi mặt ở KVBG, chủ động, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng KVBG vững mạnh; nhất là giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình quân đội tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở KVBG. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình để chủ động tham gia bảo vệ chính trị nội bộ, không để các thế lực thù địch, các loại đối tượng câu móc, chia rẽ làm chuyển hóa nội bộ hệ thống chính trị cơ sở các xã, phường, thị trấn biên giới, hải đảo.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP

Bình luận

ZALO