Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 30/05/2023 08:58 GMT+7

BĐBP Sơn La: Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị

Biên phòng - Ngày 12/4, Đảng ủy BĐBP Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Sơn La trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Ảnh: Quàng Hùng

Trong giai đoạn 2011-2022, các cơ quan, đơn vị trực thuộc BĐBP Sơn La đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, thực hiện tốt quy chế giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; triển khai học tập, quán triệt đầy đủ nội dung chương trình giáo dục chính trị hằng năm theo quy định. Trong quá trình giảng dạy, các đơn vị đã kịp thời bổ sung nội dung mới mang tính thời sự mà dư luận xã hội và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân khu vực biên giới quan tâm.

Quân số tham gia học tập chính trị bình quân hàng năm đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đạt 98,5%; hạ sĩ quan, chiến sĩ đạt 98,8%. Tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, các cấp đảm bảo 100% quân số. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp do Bộ Tư lệnh BĐBP và đơn vị tổ chức 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi bình quân đạt 83 đến 85,5%.

Thực hiện Chỉ thị Số 124-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đảng ủy BĐBP Sơn La đã tăng cường công tác chỉ đạo các đơn vị nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị; chú trọng giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình nhiệm vụ của Quân đội và đơn vị.

Đồng thời, xây dựng, kiện toàn và bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị tại các đơn vị; tăng cường các biện pháp nắm, quản lý tình hình tư tưởng của bộ đội, gắn công tác giáo dục, tuyên truyền với các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Sơn La đã tặng giấy khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Các đơn vị ký cam kết “Xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy năm 2023”. Ảnh: Quàng Hùng

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy BĐBP Sơn La đã phát động ký cam kết “Xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy năm 2023”.

Theo đó, 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong cơ quan không vi phạm pháp luật về ma túy và nghiện ma túy; tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy ở gia đình và cộng đồng dân cư, nơi cư trú; các trường hợp vi phạm pháp luật, nghiện hay sử dụng ma túy trong cơ quan, đơn vị được phát hiện, phải xử lý kịp thời, nghiêm minh, không có vùng cấm và xem xét gắn trách nhiệm liên đới người của đứng đầu.

Các cơ quan theo chức năng nhiệm vụ tham mưu cho Bộ Chỉ huy chỉ đạo các đơn vị tập trung lực lượng, phương tiện và phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp đấu tranh có hiệu với các đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về ma túy ở khu vực biên giới, không để hình thành điểm nóng, đồng thời xây dựng những mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy; thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng nhằm động viên kịp thời những điển hình tiêu biểu…

Quàng Hùng

Bình luận

ZALO