Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 05/12/2023 07:28 GMT+7

BĐBP Sóc Trăng: Tăng cường quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật

Biên phòng - Ngày 29/8, Bộ Chỉ huy BĐBP Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch số 3088/KH-BĐBP ngày 6/8/2021 của Bộ Tư lệnh BĐBP (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 3088) về thực hiện Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Chỉ thị 173-CT/ĐU ngày 3/7/2021 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 173) về “Tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong BĐBP”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Long

Thực hiện kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chỉ thị số 173, Kế hoạch 3088, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Sóc Trăng và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến 100% cán bộ, chiến sĩ. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Sóc Trăng đã ra nghị quyết chuyên đề xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong BĐBP tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa xây dựng kế hoạch thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế cơ quan, đơn vị. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông.

Trong năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong BĐBP Sóc Trăng đã chủ động dự báo, nắm chắc tình hình, quản lý tốt tư tưởng, các mối quan hệ quân nhân, tâm tư, nguyện vọng, điều kiện hoàn cảnh để có biện pháp quản lý, giáo dục cho phù hợp; phát hiện và xử lý kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết thống nhất trong đơn vị và mỗi quân nhân, kịp thời biểu dương khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm hiệu quả; xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có ý thức phát hiện, ngăn chặn những tiêu cực ngoài xã hội tác động vào đơn vị…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nêu rõ tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch 3088 và Chỉ thị 173 tại cơ quan, đơn vị mình; đồng thời tập trung làm rõ nguyên nhân, của những hạn chế, tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Lê Hồng Hà, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Sóc Trăng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 173, Kế hoạch 3088; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, hiệu quả công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng bộ đội; nắm chắc các mối quan hệ xã hội, nội bộ, tâm tư, nguyện vọng, điều kiện, hoàn cảnh, sức khỏe của quân nhân để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp; nhân rộng điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng kịp thời cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, duy trì và thực hiện nghiêm nguyên tắc, nền nếp, chế độ sinh hoạt của các tổ chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết hợp với thanh tra và bảo vệ chính trị nội bộ để kịp thời phát hiện những dấu hiệu tiêu cực, vi phạm kỷ luật, pháp luật. Phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, xanh, sạch, đẹp. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 50, tổ 3 người, tổ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ cũng như chính sách hậu phương quân đội để mọi quân nhân yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Văn Long

Bình luận

ZALO