Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 05/10/2023 09:18 GMT+7

BĐBP Quảng Trị: Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII

Biên phòng - Trong 2 ngày 23 và 24/8, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong Đảng bộ BĐBP tỉnh.

Đại tá Đinh Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Trị báo cáo các chuyên đề Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Mạnh Hùng

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt 4 chuyên đề gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Hội nghị nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong BĐBP Quảng Trị nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII.

Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ BĐBP tỉnh, kịp thời đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của hội nghị đề ra.

Mạnh Hùng

Bình luận

ZALO