Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 01/10/2023 06:57 GMT+7

BĐBP Quảng Ninh sơ kết thực hiện Chỉ thị 173 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP và Kế hoạch 3088 của Bộ Tư lệnh BĐBP

Biên phòng - Ngày 24/8, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch số 3088/KH-BĐBP ngày 06/8/2021 của Bộ Tư lệnh BĐBP (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 3088) về thực hiện Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Chỉ thị 173-CT/ĐU ngày 3/7/2021 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 173) về “Tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong BĐBP”.

Đại tá Nguyễn Văn Thiềm, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Hùng

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh đã quán triệt, triển khai đến từng đơn vị và sớm ban hành nghị quyết chuyên đề; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Trong đó, xác định rõ nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị; đồng thời đưa các nội dung của Chỉ thị 173 vào nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của đơn vị.

Đồng thời, chủ động tổ chức các hội nghị rút kinh nghiệm, mở nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về chấn chỉnh và tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn…

Sau các đợt sinh hoạt chính trị, các đơn vị đã triển khai cho 100% cán bộ, chiến sĩ viết bản thu hoạch, cam kết chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn… Qua đó, đã giúp cho mọi cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng đắn, nắm vững và thực hiện nghiêm các yêu cầu, quy định về kỷ luật, pháp luật.

Bên cạnh đó, đơn vị đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, nhất là khâu nắm, đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng bộ đội; nắm chắc các mối quan hệ xã hội, nội bộ, tâm tư, nguyện vọng, điều kiện, hoàn cảnh, sức khỏe của quân nhân để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp; phát hiện và xử lý kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…Từ đó, đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị…

Đặc biệt, sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 173, các đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc BĐBP Quảng Ninh đã sớm xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị sơ kết đảm bảo đúng theo kế hoạch, thời gian quy định. Tính đến hết ngày 21/8/2022, 100% đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc BĐBP Quảng Ninh tổ chức xong hội nghị sơ kết theo đúng các yêu cầu, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Thời gian tới, BĐBP Quảng Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, hiệu quả công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng bộ đội; nắm chắc các mối quan hệ xã hội, nội bộ, tâm tư, nguyện vọng, điều kiện, hoàn cảnh, sức khỏe của quân nhân để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp.

Đồng thời, duy trì và thực hiện nghiêm nguyên tắc, nền nếp, chế độ sinh hoạt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết hợp với thanh tra và bảo vệ chính trị nội bộ để kịp thời phát hiện những, dấu hiệu tiêu cực, vi phạm kỷ luật, pháp luật, nhất là số cán bộ thực hiện nhiệm vụ ở các vị trí, lĩnh vực công tác nhạy cảm…

Phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, xanh, sạch đẹp. Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ cũng như chính sách hậu phương quân đội để mọi quân nhân yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xuân Hùng

Bình luận

ZALO