Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 06/06/2023 07:23 GMT+7

BĐBP Quảng Bình: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam

Biên phòng - Ngày 25/5, Đảng ủy BĐBP Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Kết luận số 31-KL/TW về Chiến lược Quân sự Việt Nam và tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 154-CT/ĐUQSTW, ngày 09/4/2008 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới (2008-2023). Đại tá Lê Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Quảng Bình chủ trì hội nghị.

Đại tá Lê Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Quảng Bình phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị. Ảnh: Châu Thành

Theo đó, 5 năm qua, Đảng ủy BĐBP Quảng Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức quán triệt sâu rộng đến 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng nắm vững nội dung, quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; triển khai, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; xây dựng nền biên phòng toàn dân, Quân đội nhân dân, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và thế trận lòng dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế - xã hội, kinh tế - xã hội với quốc phòng; hội nhập quốc tế và công tác đối ngoại biên phòng.

Tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình trong đề xuất chỉ đạo tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc; phát huy và đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, lấy xây dựng “thế trận lòng dân” làm nền tảng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội và BĐBP, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cùng với đó, 15 năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy, các cơ quan, đơn vị trong BĐBP Quảng Bình luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 154 của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Chỉ thị số 15 của Đảng ủy BĐBP “Về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trên các tuyến biên giới, biển đảo trong thời kỳ mới” đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; giáo dục cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền đặc biệt và nắm vững nhiệm vụ, quan điểm, phương châm, nguyên tắc, nội dung, phương pháp tiến hành công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong công tác tuyên truyền đặc biệt trong tình hình mới.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Bình trao giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho 3 tập thể có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 154 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương. Ảnh: Châu Thành

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận nêu những hạn chế, nguyên nhân trong triển khai, thực hiện các Nghị quyết; đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả quán triệt, học tập, thực hiện nghị quyết; công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Quảng Bình đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 154 của Đảng ủy Quân sự Trung ương; tuyên truyền, giáo dục sâu rộng để từng cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác biên phòng, bảo vệ biên giới, vùng biển; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc, điểm nóng phức tạp gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền đặc biệt phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa bàn, đơn vị; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp, nhất là cán bộ chủ trì và cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất đạo đức tốt, không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, năng lực công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên trẻ; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng gắn công tác huấn luyện với quản lý rèn luyện kỷ luật, pháp luật, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”...

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình cũng đã tặng giấy khen cho 3 tập thể thuộc BĐBP tỉnh (Phòng Chính trị, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Hải đội Biên phòng 2) vì đã có nhiều thành tích trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 154 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới.

Châu Thành

Bình luận

ZALO