Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 07/02/2023 02:50 GMT+7

BĐBP Phú Yên: Xây dựng niềm tin, bản lĩnh chính trị vững vàng cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị

Biên phòng - Ngày 26-7, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Phú Yên tổ chức sinh hoạt chính trị về công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ và quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 173-CT/ĐU ngày 3-7-2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP về tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong BĐBP.

Đồn Biên phòng An Hải, BĐBP Phú Yên thường xuyên tổ chức sinh hoạt chính trị, duy trì tốt các mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, giữa cán bộ với chiến sĩ. Ảnh: Quốc Cường

Từ đầu năm 2020 đến nay, 100% cán bộ, đảng viên trong BĐBP Phú Yên đều có nhận thức chính trị tư tưởng tốt, yên tâm công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, cố gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, Chỉ huy các đồn cũng luôn quan tâm đời sống vật chất, thường xuyên chăm lo, động viên tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng môi trường văn hóa vui tươi, lành mạnh, đoàn kết, thống nhất, nề nếp, chính quy trong đơn vị.

Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hàng năm đều đạt yêu cầu, trên 80% khá, giỏi; 100% cán bộ, chiến sĩ được quán triệt nhiệm vụ đều nêu cao tinh thần quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Chính ủy BĐBP Phú Yên, để có được kết quả trên, từ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy đến các đơn vị luôn quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về việc chấn chỉnh và tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật, mất an toàn; chủ động nắm bắt tình hình các mối quan hệ xã hội của quân nhân, có biện pháp giáo dục, động viên kịp thời. Hội đồng quân nhân phát huy vai trò tích cực trong thực hiện tốt 3 dân chủ lớn; kịp thời khen thưởng và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tốt; chấn chỉnh những biểu hiện sai trái, lệch lạc, hạn chế trong công việc.

Thời gian tới, để thực hiện tốt Chỉ thị số 173 ngày 3-7-2021 của Đảng ủy BĐBP về tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong BĐBP Phú Yên, Đại tá Nguyễn Ngọc Minh đề nghị, các đơn vị cần làm tốt công tác kiểm tra, kiểm điểm, đánh giá thực trạng chấp hành kỷ luật, pháp luật, kip thời nắm bắt tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, đề ra các giải pháp hiệu quả để chấn chỉnh, khắc phục.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tăng gia sản xuất, xây dựng cảnh quan môi trường, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên tổ chức sinh hoạt chính trị, phát huy dân chủ trên tất cả các lĩnh vực đời sống, sinh hoạt, công tác, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ chỉ huy các cấp. Đặc biệt, từng đơn vị chú trọng duy trì thật tốt các mối quan hệ giữa cán bộ với cán bộ, cấp trên với cấp dưới, đồng chí đồng đội với nhau trên cơ sở tôn trọng, chia sẻ. Từ đó, xây dựng niềm tin, bản lĩnh chính trị vững vàng cho mọi cán bộ, chiến sĩ để đứng vững trước mọi hoàn cảnh.

Hồng Chiên

Bình luận

ZALO