Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 29/03/2023 01:01 GMT+7

BĐBP Ninh Thuận tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết

Biên phòng - Ngày 28/6, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Ninh Thuận (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, giai đoạn 2021-2025” UBND tỉnh Ninh Thuận) tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết.

Đại tá Vũ Đình Nhất, Chính ủy BĐBP Ninh Thuận, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, giai đoạn 2021-2025” của UBND tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lĩnh Kiên

Tham gia hội nghị tập huấn gồm có báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố ven biển; đại diện cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban, đồn Biên phòng, Hải đội Biên phòng 2 trực thuộc BĐBP Ninh Thuận.

Trong một ngày làm việc, báo cáo viên đã cung cấp, giới thiệu đầy đủ cho đại biểu tham dự tập huấn các chuyên đề Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020.

Theo đó, Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 11/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 gồm 6 chương 36 điều. Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 là văn bản pháp lý rất quan trọng, đã thể chế đầy đủ các quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia khu vực biên giới.

Ngay sau khi Luật Biên phòng Việt Nam được ban hành, Chính phủ đã ban hành 02 Nghị định (Nghị định số 106/NĐ-CP ngày 06/12/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam; Nghị định số 02/2021/NĐ-CP ngày 02/12/2021 Quy định quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của BĐBP); Bộ Quốc phòng ban hành 2 Thông tư (Thông tư số 163/2021/TT-BQP ngày 14/12/2021 quy định hình thức quản lý, bảo vệ biên giới thường xuyên và quản lý, bảo vệ biên giới tăng cường của BĐBP; Thông tư số 02/2022/TT-BQP ngày 07/01/2022 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới; phối hợp giữa BĐBP và các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trong thực thi nhiệm vụ Biên phòng) quy định chi tiết.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các báo cáo viên, tuyên truyền viên của cơ quan, đơn vị bám sát Đề cương, đồng thời chủ động nghiên cứu, bổ sung thêm thông tin, tư liệu để làm phong phú thêm nội dung, đạt hiệu quả cao nhất trong truyền truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định đến cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Lĩnh Kiên

Bình luận

ZALO