Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 22/06/2024 04:03 GMT+7

BĐBP Lạng Sơn gắn giáo dục chính trị với giáo dục truyền thống

Biên phòng - Thời gian qua, BĐBP Lạng Sơn đã đổi mới, sáng tạo trong công tác giáo dục chính trị (GDCT) cho cán bộ, chiến sĩ, tạo sức hấp dẫn và truyền “lửa” cho mỗi quân nhân của đơn vị mình thông qua việc kết hợp GDCT với giáo dục truyền thống. Cách làm này đã giúp khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, kịp thời cổ vũ, động viên bộ đội tiếp tục phát huy những thành tích, truyền thống tốt đẹp của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lạng Sơn tham gia hoạt động giáo dục chính trị. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Chia sẻ về công tác GDCT của đơn vị, Đại tá Lương Mạnh Vông, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Lạng Sơn cho biết: “Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung, chương trình GDCT sát với tình hình đơn vị, địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; gắn nội dung GDCT với thực hiện Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Cùng với đó, các đơn vị duy trì nghiêm các chế độ sinh hoạt, học tập như: Thông báo chính trị, thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, sinh hoạt Ngày Đảng và Ngày chính trị-văn hóa tinh thần; gắn GDCT với quản lý tư tưởng bộ đội và thực hiện các phong trào thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Đặc biệt hơn, các đơn vị BĐBP Lạng Sơn đã kết hợp tốt giữa GDCT gắn với giáo dục về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước và Quân đội, BĐBP. Trên cơ sở cuốn lịch sử của các đơn vị, lịch sử BĐBP Lạng Sơn, lịch sử BĐBP và lịch sử tỉnh Lạng Sơn, các đơn vị đã trích các chương, các phần biên soạn sử dụng trong những bài giảng chính trị để tổ chức giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ. Cách làm đổi mới nội dung GDCT này đã mang lại hiệu quả rõ nét.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lạng Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ, yên tâm công tác, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn. Cách làm gắn GDCT với giáo dục truyền thống đã khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, thông qua đó, kịp thời cổ vũ, động viên bộ đội tiếp tục phát huy những thành tích, truyền thống của quê hương, đất nước, Quân đội nói chung, của lực lượng BĐBP và của đơn vị nói riêng.

Bên cạnh đó, xác định rõ nội dung của bài giảng GDCT là khâu rất quan trọng, các đơn vị BĐBP Lạng Sơn đã tích cực đổi mới biên soạn tài liệu học tập chính trị. Ngoài những nội dung cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quân đội và BĐBP, các đơn vị BĐBP Lạng Sơn đã tập trung vào các nội dung liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị.

Đó là, tập trung nội dung bài giảng vào công tác quản lý, bảo vệ biên giới; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống xuất, nhập cảnh trái phép; công tác chống buôn lậu. Không chỉ dừng lại ở đổi mới nội dung GDCT, các đơn vị BĐBP Lạng Sơn còn chú trọng hình thức truyền tải. Ngoài giảng bài theo phương pháp truyền thống, hiện nay, các đơn vị sử dụng có hiệu quả máy trình chiếu Powerpoint trong giảng dạy chính trị, với hình ảnh trực quan, sinh động đã thực sự thu hút được cán bộ, chiến sĩ trong học tập, giúp cho người học hiểu bài được nhanh hơn, sâu hơn.

Hiện nay, trong bối cảnh vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa phòng, chống dịch Covid-19, quân số phân tán thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị BĐBP Lạng Sơn đã chủ động, sáng tạo trong phương pháp công tác GDCT.

Các bài giảng, giáo án được biên soạn ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, sát với điều kiện của đơn vị và địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ luôn được luân phiên học tập tập trung, quân số học tập đạt 98,7%. Đối với các tổ, đội công tác phân tán nhỏ, lẻ do yêu cầu nhiệm vụ công tác, không tập trung quân số học đầy đủ được thì tổ chức học bù, học vét (một số tổ, chốt quá xa đơn vị không về học tập tập trung tại đơn vị được thì chỉ huy các đơn vị gửi tài liệu đến các tổ chốt, phân công, giao nhiệm vụ, bồi dưỡng cho các đồng chí sĩ quan phụ trách tổ chốt, cụm tổ chốt để quán triệt, giáo dục, học tập cho cán bộ, chiến sĩ)..., đảm bảo 100% quân số được học tập, ghi chép bài đầy đủ.

Cùng với GDCT, các đơn vị cũng đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần nâng cao nhận thức, rèn luyện sức khỏe cho bộ đội.

Đồng thời, các đơn vị BĐBP Lạng Sơn cũng quản lý chặt chẽ kết quả kiểm tra nhận thức chính trị của các đối tượng, nhất là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; đưa vào tiêu chí bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên và bình xét khen thưởng.

Vì vậy, kết quả kiểm tra GDCT hằng năm cho các đối tượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp 100% đạt yêu cầu, trong đó, có 81,2% khá, giỏi; đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 83,8% khá, giỏi. Với kết quả đó, công tác GDCT thực sự đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với từng cán bộ, chiến sĩ, cơ quan, đơn vị trong BĐBP Lạng Sơn, nhất là trong thời điểm phòng, chống dịch Covid-19 hết sức gian lao, vất vả như hiện nay.

Thùy Trang

Bình luận

ZALO