Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 11/04/2021 01:51 GMT+7

BĐBP Kon Tum: Bảo đảm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở xuyên suốt

Biên phòng - Trong chuyến làm việc tại Tây Nguyên, ngày 23 và 24-5, đoàn công tác Cục Chính trị BĐBP do Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở (QCDCCS) tại Đồn BP Đắk Long, Đồn BP Dục Nông và làm việc với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum.

h97py82guv-62386_8842663462127968323_anh_4_BDBP_Kon_Tum
Thiếu tướng Lê Như Đức kết luận tại buổi làm việc với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum. Ảnh: Quốc Dinh

Sau khi kiếm tra tại Đồn BP Đắk Long và Đồn BP Dục Nông, ngày 24-5, đoàn công tác Cục Chính trị BĐBP đã làm việc với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum.

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá A Miên, Chính ủy BĐBP Kon Tum cho biết: Năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, Đảng ủy BĐBP Kon Tum đã quán triệt, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng triển khai thực hiện tốt QCDCCS. Cấp ủy, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, đầy đủ các nội dung về thực hiện QCDCCS.

Quan tâm chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDCCS trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan, đơn vị. Thường xuyên tổ chức quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của Quân đội và các quy định của đơn vị, gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Chủ động sắp xếp thời gian tổ chức thực hiện ngày chính trị văn hóa tinh thần, tham dự sinh hoạt dân chủ, đối thoại với cán bộ, chiến sĩ để kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, lắng nghe, giải đáp và xử lý các kiến nghị, đề xuất, vướng mắc, những vấn đề mới nảy sinh trong sinh hoạt, huấn luyện, công tác của quân nhân. 

Theo Đại tá A Miên, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa QCDCCS vào nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ hằng năm, nghị quyết lãnh đạo hằng quý, hằng tháng. Kịp thời bổ sung quy chế hoạt động phù hợp với tình hình thực tế đơn vị và tổ chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy dân chủ trên các mặt, các lĩnh vực công tác. Đồng thời, quán triệt công khai các nội dung để cán bộ, chiến sĩ được biết, được bàn, được giám sát, kiểm tra.

Tuy nhiên, việc xây dựng và thực hiện QCDCCS của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, biểu hiện thiếu dân chủ vẫn còn xảy ra. Hoạt động của một số cấp ủy, tổ chức quần chúng hiệu quả chưa cao, có đơn vị còn xảy ra tình trạng mất đoàn kết, thiếu thống nhất, trong nội bộ còn có đơn, thư tố cáo nặc danh, vượt cấp. Tỷ lệ các vụ vi phạm kỷ luật vẫn còn cao (có cả vi phạm kỷ luật nghiêm trọng) và mất an toàn giao thông do lỗi chủ quan xảy ra…

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Như Đức biểu dương kết quả đã đạt được và yêu cầu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum tiếp tục thực hiện QCDCCS một cách nghiêm túc, hiệu quả. Thiếu tướng Lê Như Đức cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại trong thực hiện trong thực hiện QCDCCS ở BĐBP Kon Tum, như: Công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, kỷ luật có mặt còn hạn chế; một số khuyết điểm, vi phạm xử lý còn chậm, chưa đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời, có vụ việc còn để tồn đọng, kéo dài. Hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDCCS của một số đơn vị chưa cao, còn có biểu hiện thiếu sự trao đổi, bàn bạc thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy và trong cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, việc tổ chức sinh hoạt, học tập, huấn luyện, thực hiện Ngày Đảng, ngày Đoàn, Ngày chính trị và văn hóa tinh thần, sinh hoạt dân chủ, đối thoại của các cơ quan, đơn vị chưa được duy trì thường xuyên; hình thức tổ chức chưa đa dạng, nội dung chưa phong phú, còn đơn điệu; chưa có sự định hướng, gợi mở... nên chưa cổ vũ, động viên được cán bộ, chiến sĩ mạnh dạn, thẳng thắn phát biểu, kiến nghị, đối thoại giữa cấp dưới với cấp trên. HĐQN với các tổ chức quần chúng chưa phát huy tốt vai trò, chức năng trong xây dựng và duy trì thực hiện QCDCCS, một số cán bộ, chiến sĩ ý thức trách nhiệm còn hạn chế...

Thiếu tướng Lê Như Đức đề nghị, thời gian tới cần tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm túc các quy quy định, kỷ luật Quân đội. Mặt khác, tích cực quan tâm chăm lo, động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tích cực phấn đấu, rèn luyện, góp phần cùng với đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Quốc Dinh

Bình luận

ZALO