Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 27/09/2023 01:38 GMT+7

BĐBP Gia Lai: Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật

Biên phòng - Ngày 30/5, Bộ Chỉ huy BĐBP Gia Lai tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TM ngày 12/4/2023 của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam về nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong toàn quân.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Kiên Quyết

Theo đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Gia Lai yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 103/CT-BQP ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong QĐND Việt Nam; Chỉ thị số 79/CT-QP ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” trong toàn quân; Chỉ thị 3106/CT-BTL ngày 2/9/2020 của Bộ Tư lệnh BĐBP về việc chấn chỉnh chấp hành kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn và ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19; Chỉ thị số 173-CT/ĐU ngày 3/7/2021 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP về tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong BĐBP; Nghị quyết số 633-NQ/ĐU ngày 4/11/2022 của Đảng ủy BĐBP và Nghị quyết số 28-NQ/ĐU ngày 15/12/2022 của Đảng ủy BĐBP Gia Lai về lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” trong BĐBP tỉnh; Kế hoạch số 228/KH-BĐBP ngày 2/2/2023 của Bộ Chỉ huy BĐBP Gia Lai về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” năm 2023.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng BĐBP Gia Lai yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch về xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, duy trì nghiêm các chế độ công tác Đảng, công tác chính trị, bảo đảm hệ thống thiết chế văn hóa, làm tốt công tác quản lý vật tư.

Đồng thời, phát huy dân chủ, nêu gương của cán bộ các cấp và duy trì tốt đoàn kết nội bộ, quản lý chặt chẽ về kỷ luật đối với quân nhân trong đơn vị, vũ khí, trang bị, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Kiên Quyết

Bình luận

ZALO