Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 21/04/2021 01:49 GMT+7

BĐBP đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Biên phòng - Ngày 19-1, Cục Chính trị BĐBP tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn thực hiện kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại 47 điểm cầu trong toàn lực lượng. Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP chủ trì hội nghị.

huy-2684
Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hà Phương

Hội nghị tập huấn thực hiện kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Kế hoạch số 1585/KH-CT của Tổng Cục Chính trị, kế hoạch số 308-KH/ĐU của Đảng ủy BĐBP và Hướng dẫn số 1468/HD-CCT của Cục Chính trị BĐBP về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ BĐBP và toàn lực lượng.

Qua đó nhằm thống nhất về nhận thức, phương châm, quy trình thực hiện, phát huy tốt chức trách, nhiệm vụ của cơ quan chính trị các cấp, bộ phận giúp việc cấp ủy trong tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các Đảng bộ và đơn vị, tạo sự chuyển biến rõ nét, đạt hiệu quả thiết thực.

Hội nghị đã quán triệt 5 chuyên đề, gồm: Những nội dung mới, cốt lõi của Chỉ thị 05-CT/TW và một số vấn dề cần nắm vững trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng BĐBP; Một số nội dung cơ bản về hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và tiêu chí tổ chức Đảng, đảng viên trong lực lượng BĐBP học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định về trách  nhiệm của đội ngũ cán bộ, cán bộ chủ chốt các cấp trong BĐBP học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiêu chí phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đoàn viên, thanh niên BĐBP; Tiêu chí phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, hội viên phụ nữ BĐBP; Tiêu chí phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng trong BĐBP.

Các báo cáo viên đã giới thiệu các chuyên đề với những nội dung rất cụ thể, sát thực trong tổ chức thực hiện ở các cơ quan, đơn vị, nhằm thống nhất về nhận thức, phương châm, quy trình thực hiện, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp, bộ phận giúp việc cấp ủy trong tham mưu đề xuất triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

58806d196b71fac222000aa9
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Phương

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng khẳng định, Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; xây dựng đời sống văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để việc học tập và làm theo Bác trong BĐBP đi vào thực chất, đạt kết quả thiết thực, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt những vấn đề trọng tâm, như: Cần xây dựng những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, cá nhân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và quần chúng trong cơ quan, đơn vị đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của đơn vị; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến; tiếp tục đấy mạnh tuyên truyền các tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Hà Phương

Bình luận

ZALO