Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 02/12/2020 04:54 GMT+7

BĐBP Đăk Nông quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Biên phòng - Trong hai ngày 6 và 7- 7, Đảng ủy BĐBP tỉnh Đăk Nông tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

x25d39c6ka-50440_5842695791718333225_DSC_0553
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Hoàn

Hội nghị đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung như: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thông qua dự thảo chương trình hành động của Đảng ủy BĐBP tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chỉ thị số 1751/CT-BTL ngày 2-6-2016 của Bộ Tư lệnh BĐBP về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, lịch sử trong BĐBP; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 08- CT/TU ngày 7-6-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Nông về nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê văn Huệ, Chính ủy BĐBP Đăk Nông nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XII của Đảng cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội để cán bộ, đảng viên BĐBP Đăk Nông nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết; đồng thời, vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và văn kiện Đại hội vào việc xây dựng chương trình hành động tại cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở nhận thức chung, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong cán bộ, đảng viên, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong quá trình học tập và triển khai Nghị quyết ở cơ quan, đơn vị mình để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống.

Văn Hoàn

Bình luận

ZALO