Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 26/02/2024 04:34 GMT+7

BĐBP Đắk Lắk: Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Biên phòng - Ngày 7/9, Đảng ủy BĐBP tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Ngọc Lân

Tại hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt, nghiên cứu 4 Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” và Nghị quyết số 21 về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Hữu Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Đây là những nghị quyết đề cập những vấn đề lớn, hệ trọng, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển đất nước và quân đội. Ngay sau hội nghị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục học tập và quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên nội dung nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi liên quan mật thiết tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội đất nước, đời sống của nhân dân. Thông qua đó, xây dựng chương trình hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Nguyễn Ngọc Lân

Bình luận

ZALO