Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 22/02/2024 03:02 GMT+7

BĐBP Đà Nẵng: Nâng cao chất lượng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Biên phòng - Chiều 7/10, Bộ phận Thường trực của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng do đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã có chương trình làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP thành phố về tình hình thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Quang cảnh buổi làm việc Bộ phận Thường trực của Thành ủy Đà Nẵng với Đảng ủy BĐBP Đà Nẵng. Ảnh: Trúc Hà

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng của Đảng ủy BĐBP thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21 và các kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy BĐBP và Ban Thường vụ Thành ủy.

Qua đó, nhận thức về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được nâng cao, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi được các biểu hiện suy thoái.

Cán bộ chủ trì các cấp đã nêu cao tính tiền phong gương mẫu, công tác tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình và nền nếp. Công tác kiểm tra, giám sát đi vào trọng tâm, trọng điểm; kỷ cương, kỷ luật Đảng được tăng cường. Công tác vận động quân chúng và hoạt động của tổ chức quần chúng phát huy hiệu quả tốt, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nội dung Kết luận số 21 trong Đảng bộ thời gian qua....

Từ việc thực hiện Kết luận số 21, nhiều phong trào thi đua trong BĐBP Đà Nẵng tiếp tục được đẩy mạnh; vai trò trách nhiệm và tinh thần làm chủ của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) được phát huy. Mối quan hệ giữa cấp ủy, chỉ huy các cấp với CBCS phát triển theo chiều hướng tích cực, đồng thời củng cố được niềm tin của CBCS đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng, sự điều hành của chỉ huy các cấp.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Trung Chinh đánh giá cao kết quả thực hiện Kết luận số 21 của Đảng bộ BĐBP thành phố, đồng thời đề nghị Đảng bộ BĐBP Đà Nẵng thời gian tới tiếp tục xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là cơ sở, nền tảng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP thành phố phải phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21 với một số nội dung trọng tâm như: Quán triệt đến từng chi bộ, đảng viên, CBCS nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, kết luận, văn bản của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy BĐBP về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là Kết luận số 21, Kế hoạch số 45 gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể đề triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới….

Trúc Hà

Bình luận

ZALO