Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 28/09/2021 12:31 GMT+7

BĐBP Cao Bằng sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương

Biên phòng - Ngày 27-5, Đảng ủy BĐBP tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới (2011–2016).

muziplf1bq-48961_356128081600949729_nh_1_2
Đại tá Bùi Văn Nhị, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Cao Bằng, báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 124. Ảnh: Kim Nhượng

Trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị tại đơn vị luôn được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Cơ quan chính trị, cán bộ chính trị luôn nên cao trách nhiệm trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện đầy đủ nền nếp, tác phong. Công tác giáo dục chính trị đã tập trung truyền bá lý luận Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền phố biến, quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, của lực lượng BĐBP, BĐBP tỉnh Cao Bằng và các đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lý luận cho cán bộ, chiến sĩ.

Trong 5 năm qua, BĐBP tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn quan triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 124-CT/QUTW, thực hiện tốt giáo dục truyền thống, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã ban hành Nghị Quyết số 137 về “Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2011-2015".

Ngoài ra, trong công tác giáo dục chính trị, các cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đưa ra những sáng kiến, chỉ đạo sáng tạo, qua đó đổi mới được nội dung, chương trình, nhận thức, phương pháp giáo dục chính trị và giáo dục truyền thống. Triển khai công tác giáo dục chính trị đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả, có ý nghĩa quyết định đến xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng cho từng đơn vị cũng như đến từng cán bộ, chiến sĩ phù hợp với nhận thức đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỉ luật trong toàn đơn vị, phát huy phẩm chất “ Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình hiện nay.

Bên cạnh đó, Đảng ủy BĐBP tỉnh cũng đã nghiêm túc rút kinh nghiệm trong năm 5 thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Đảng ủy BĐBP tỉnh, chỉ huy các cấp, trước hết là cán bộ chủ trì đơn vị đã nhận thức đúng đắn về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị. Cơ quan chính trị thường xuyên rút kinh nghiệm và làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy trong lãnh đạo công tác chính trị, kiên định phương hướng đổi mới, thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong công tác giáo dục chính trị.

Kim Nhượng

Bình luận

ZALO