Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 08/06/2023 05:45 GMT+7

BĐBP các tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Biên phòng - Trong các ngày từ 26 đến 29-4, BĐBP các tỉnh: Sơn La, Quảng Bình, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, Long An và Trường Trung cấp 24 Biên phòng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đại tá Phạm Hữu Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Đắk Lắk phát biểu tại Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Ngọc Lân

Tại hội nghị, báo cáo viên BĐBP các tỉnh đã truyền đạt tới cán bộ, đảng viên các chuyên đề gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Những nhận thức và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức và tư duy mới về an ninh quốc gia; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp nắm chắc những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại các đơn vị được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng.

PV - CTV

Bình luận

ZALO