Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 16/07/2024 09:39 GMT+7

BĐBP Cà Mau không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện

Biên phòng - Ngày 23-8, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

9jlps3tiyf-3659_f_jl67dgn72_ANH_3
BĐBP Cà Mau tổ chức hội thi, hội thao nâng cao chất lượng huấn luyện. Ảnh: Lê Khoa

Với phương châm huấn luyện “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”; vận dụng linh hoạt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp trong huấn luyện, hàng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện cụ thể, sát thực tế, bảo đảm thống nhất, chính quy, khoa học, thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành và tổ chức huấn luyện. Tiến hành công tác đảng, công tác chính trị sát với nội dung, chương trình huấn luyện; lựa chọn xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện, giáo dục chính trị, xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật.

Đến nay, toàn đơn vị có 12/13 đầu mối đơn vị cơ sở được trang cấp máy trình chiếu, 100% các đơn vị cơ bản có đầy đủ hệ thống nghe, nhìn, máy vi tính và các vật chất cần thiết phục vụ nhiệm vụ huấn luyện.

Kết quả huấn luyện hàng năm, về nội dung đạt 100%, thời gian đạt 95% trở lên, quân số đạt 93% trở lên; kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 72-79% đạt Khá, Giỏi. Trong quá trình huấn luyện, các vật chất, trang bị, phương tiện được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị.

s0hx37jma9-3659_f_jl67cx921_anh_1
Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Cà Mau thực hiện các nội dung huấn luyện. Ảnh: Lê Khoa

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lương Hoàng Đông, Chỉ huy trưởng BĐBP Cà Mau nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện, căn bản công tác huấn luyện chiến đấu, tạo bước chuyển biến vững chắc về chất lượng huấn luyện và giáo dục chính trị trong toàn đơn vị.

Nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trang bị đầy đủ kiến thức về chính trị, quân sự, nghiệp vụ và hậu cần, kỹ thuật cho cán bộ, chiến sĩ; huấn luyện, giáo dục bộ đội gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ huấn luyện đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng.

Tập trung phát huy mọi nguồn lực nhằm bảo đảm tốt hơn về trang bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác huấn luyện, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Lê Khoa

Bình luận

ZALO