Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 25/11/2020 03:21 GMT+7

BĐBP Bình Định triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Biên phòng - Trong 2 ngày 11 và 12-7, Đảng ủy BĐBP Bình Định tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên BĐBP tỉnh Bình Định.

Hội nghị giới thiệu các nội dung chuyên đề chính đó là: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị cũng đã hướng dẫn thảo luận nội dung, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP Việt Nam lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh Bình Định lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020, nhằm làm rõ hơn quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi và vấn đề trọng tâm trong các văn kiện. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong quá trình triển khai Nghị quyết.

Công Cường

Bình luận

ZALO