Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 20/03/2023 10:45 GMT+7

BĐBP Bình Định: Phong trào Thi đua Quyết thắng có nhiều đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị

Biên phòng - Ngày 22-11, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2013-2018. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

m1sjdqbiy9-7458_f_jos7mu0u1_ANH_1
Đồng chí Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Công Cường

Giai đoạn 2013-2018, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT của BĐBP tỉnh Bình Định đã được triển khai tích cực, toàn diện, đạt hiệu quả thiết thực trên các mặt công tác, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nét nổi bật của phong trào TĐQT những năm qua là đã có nhiều đổi mới thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng trọng tâm về cơ sở, đã gắn phong trào TĐQT với các phong trào thi đua chuyên ngành và các cuộc vận động xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị; đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, thi đua cao điểm.

Công tác khen thưởng đã đi vào nề nếp, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định, do đó đã thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nội dung thi đua đã đề ra.

432egtiwcr-7458_f_jos7mu123_ANH_3
Đại tá Lương Ngọc Chinh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Bình Định phát biểu tại đại hội. Ảnh: Công Cường

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Châu ghi nhận, biểu dương những kết quả mà BĐBP tỉnh đã đạt được trong phong trào TĐQT những năm qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, nhất là cán bộ chủ trì các cấp phải có nhận thức đúng về vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm khơi dậy mọi tiềm năng sáng tạo và tính tích cực chủ động của cán bộ, chiến sỹ để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của phong trào thi đua đề ra.

Từng đơn vị phải căn cứ vào nội dung, mục tiêu phong trào thi đua chung của tỉnh để vận dụng vào nhiệm vụ, đặc điểm tình hình cụ thể của đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, mục tiêu, nội dung thi đua sát thực, vừa có tính toàn diện, vừa tập trung vào những khâu trọng tâm, trọng điểm, khắc phục những tồn tại yếu kém của đơn vị, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt họat động công tác cụ thể.

Gắn chặt thi đua và khen thưởng, thực hiện đúng nguyên tắc chính xác, công khai, dân chủ, công bằng, kịp thời trong khen thưởng; phát huy nhân tố tích cực, đấu tranh đẩy lùi, xóa bỏ mọi biểu hiện tiêu cực. Coi trọng công tác kiểm tra, chỉ đạo sơ kết, tổng kết, kịp thời phổ biến kinh nghiệm hay, sáng kiến tốt để nêu gương học tập, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Tăng cường công tác tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, kịp thời phổ biến những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong tổ chức các hoạt động thi đua để nhân rộng học tập trong toàn tỉnh…

5bf668e3455714ba5800008e
Đồng chí Trần Châu trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào TĐQT giai đoạn 2013-2018. Ảnh: Công Cường 

Nhân dịp này, UBND tỉnh Bình Định đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen cho 1 tập thể 2 cá nhân và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2013-2018.

Công Cường

Bình luận

ZALO