Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 06/12/2023 10:31 GMT+7

Bảo vệ vững chắc địa bàn trong mọi tình huống

Biên phòng - Những năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện nghiêm túc. Từ đó, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vùng biển của Tổ quốc.

Quân - dân bên cột mốc thiêng liêng Tổ quốc. Ảnh: Võ Tiến

Tỉnh Thừa Thiên Huế có 120km biên giới biển, hơn 80km biên giới đất liền tiếp giáp với hai tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào), có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Do đó, việc quán triệt và thực hiện tốt quan điểm của Đảng trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có ý nghĩa quan trọng, vừa cấp thiết, vừa cơ bản, lâu dài. Những năm qua, việc tích cực triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã góp phần quan trọng, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân không ngừng được củng cố.

Đại tá Lê Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Thừa Thiên Huế cho biết: Ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 8 được ban hành, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức quán triệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa nội dung nghị quyết vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy BĐBP tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1021 ngày 20/8/2014 về thực hiện Nghị quyết số 28 ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động nghiên cứu, phân tích, tổng hợp dự báo sát tình hình ở khu vực biên giới. Từ đó, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vùng biển thuộc phạm vi được phân công phụ trách.

Để thực hiện thắng lợi Chiến lược bảo vệ Tổ quốc nói chung, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới nói riêng, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn với CNXH, trung thành, tin tưởng tuyệt tối vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống của người quân nhân cách mạng, đề cao cảnh giác, có quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”; ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng luôn chủ động nắm bắt tình hình, dự báo, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; xử lý giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên địa bàn hai tuyến biên giới của tỉnh theo đúng pháp luật, không để kéo dài phát sinh thành điểm nóng. Ngoài ra, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang nước bạn Lào trong quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Trong đó, đã tổ chức tuần tra song phương 125 đợt với 2.316 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tăng cường 28 lượt cán bộ cho 13 xã biên giới; phát huy tốt vai trò đảng viên đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình, đảng viên đồn Biên phòng sinh hoạt tại 68 chi bộ thôn, bản biên giới, tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn biên giới, để quản lý địa bàn, tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Nhờ đó, cơ sở chính trị tại các địa phương biên giới được củng cố, làm cho năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng không ngừng được nâng lên, hiệu quả điều hành của chính quyền và hoạt động của MTTQ cùng các đoàn thể ngày càng hiệu quả hơn, góp phần quan trọng vào việc xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt trên đường tuần tra biên giới. Ảnh: Võ Tiến

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của cấp ủy các cấp về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển của tỉnh. Trong đó, đã tổ chức tuyên truyền 1.569 buổi cho 563.866 lượt người dân khu vực biên giới; thành lập và duy trì 49 Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới với 1.456 thành viên; 93 Tổ tàu thuyền an toàn với 1.140 thành viên tham gia. Ngoài ra, Đảng ủy, BĐBP tỉnh cũng tiếp tục phát huy hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, giúp nhân dân khu vực biên giới vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới với nhiều mô hình, việc làm thiết thực như: Trao tặng 120 con bò giống, xây dựng 65 nhà Đồng đội, 24 nhà Tình thương cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới.

Bà Lê Thị Mai Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện A Lưới chia sẻ: “A Lưới là huyện biên giới còn nhiều khó khăn, với hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, BĐBP đã có nhiều chương trình, việc làm thiết thực, qua đó, đã nâng cao nhận thức cũng như đời sống của người dân khu vực biên giới. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã tổ chức nhiều hoạt động, mô hình an sinh xã hội mang lại hiệu quả thiết thực, cùng chung tay với chính quyền địa phương giúp nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế - xã hội, ổn định cuộc sống, vươn lên xóa đói, giảm nghèo bền vững”.

Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng đến với toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị trong BĐBP tỉnh đã đổi mới toàn diện, đồng bộ các mặt công tác biên phòng, nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy, quản lý bảo vệ biên giới trong mọi tình huống; đấu tranh, phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Đồng thời, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên khu vực biên giới; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực công tác và khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Võ Tiến

Bình luận

ZALO