Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 23/05/2024 07:45 GMT+7

Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển

Biên phòng - Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” (sau đây gọi tắt là NQTƯ 8), Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn biên giới tỉnh Bình Định. Phóng viên Báo Biên phòng đã trao đổi với Đại tá Phan Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Bình Định về vấn đề này.

Đại tá Phan Trường Sơn. Ảnh: Thanh Bình

- Thưa Đại tá Phan Trường Sơn, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định đã lãnh đạo, chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện NQTƯ 8 như thế nào?

- Ngay sau khi có NQTƯ 8 và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP Bình Định đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Từ đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị về tình hình nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới được nâng lên và tạo được sự thống nhất cao.

Đồng thời, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy đã lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở, chỉ huy các cấp xây dựng hệ thống văn kiện theo hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện NQTƯ 8 nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Hằng năm, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định xây dựng, điều chỉnh, bổ sung phương án, quyết tâm, kế hoạch bảo vệ biên giới và các kế hoạch bảo đảm trong từng giai đoạn sát với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của địa bàn, đơn vị. Các đơn vị cũng gắn thực hiện NQTƯ 8 với thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Chiến lược Quốc phòng Việt Nam”, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”.

- Thời gian qua, BĐBP Bình Định đã có những kết quả nổi bật nào trong thực hiện NQTƯ 8, thưa đồng chí?

- Qua 10 năm thực hiện NQTƯ 8, cấp ủy, chỉ huy BĐBP Bình Định đã tập trung chỉ đạo các đơn vị đạt được nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới nói riêng.

Nổi bật là, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định và các đơn vị đã triển khai các giải pháp làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo trong tình hình mới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biển, đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển của tỉnh.

Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cơ sở đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền ở khu vực biên giới biển có chủ trương, đối sách kịp thời, xử lý các tình huống, vụ việc xảy ra, bảo vệ vững chắc chủ quyền, vùng biển; đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm chủ quyền, âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch và các loại đối tượng; giải quyết kịp thời những mâu thuẫn nảy sinh trong nhân dân.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị BĐBP Bình Định đã tích cực xây dựng, giữ vững mối đoàn kết với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, lực lượng liên quan và quần chúng nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới biển; tích cực tham mưu, tham gia củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; tổ chức các hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân”, xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân… với nhiều chủ trương, biện pháp, hình thức thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực vào việc củng cố, phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao trách nhiệm cho các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể nói, kết quả thực hiện NQTƯ 8 của BĐBP Bình Định thời gian qua đã góp phần ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và nền Biên phòng toàn dân vững chắc, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Cán bộ BĐBP Bình Định tặng cờ Tổ quốc, tiếp thêm nghị lực cho ngư dân vươn khơi, bám biển. Ảnh: Thanh Bình

- Quá trình thực hiện NQTƯ 8, BĐBP Bình Định đã rút ra những bài học kinh nghiệm gì, thưa đồng chí?

- Quá trình thực hiện NQTƯ 8, Đảng ủy BĐBP Bình Định đã rút ra một số kinh nghiệm, đó là:

Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò năng lực của các cấp ủy, chỉ huy trong tuyên truyền, phổ biến quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết; chương trình hành động của cấp trên và cấp mình. Có mục tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của đơn vị. Cùng với đó, xác định xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân, của tất cả các cấp, các ngành và đoàn thể. Để phát huy sức mạnh tổng hợp đó, BĐBP tỉnh cần chủ động, tích cực, làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo.

Ngoài ra, thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các cơ quan, ban, ngành làm tham mưu trong xử lý, giải quyết các vụ việc xảy ra, nhất là các vụ việc xảy ra có liên quan đến chủ quyền biển, đảo, vấn đề tôn giáo, dân tộc, khiếu kiện của nhân dân; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, mặt trận và các tổ chức quần chúng trong giải quyết các vấn đề mâu thuẫn nảy sinh trong quần chúng nhân dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thùy Trang (thực hiện)

Bình luận

ZALO