Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 03/06/2023 01:18 GMT+7

Bảo vệ, phát triển rừng phải gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống người dân

Biên phòng - Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 (Chương trình 886), diễn ra ngày 25-1, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, bảo vệ, phát triển rừng phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống người dân.

 

nxt-9071
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Mục tiêu đặt ra năm 2018 là đưa tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 41,6%, tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt từ 6,0% đến 6,5%, giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt từ 8,5-9 tỷ USD, đồng thời tiếp tục duy trì ổn định 25 triệu việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng, gắn với xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Để thực hiện mục tiêu này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu trước hết phải hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng. Cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng thành các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng. Cùng với đó, phải làm tốt công tác quy hoạch rừng, rà soát lại, cập nhật quy hoạch theo thực tế để từ đó xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, trong đó xác định rõ nguồn lực, thứ tự ưu tiên triển khai thực hiện.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phải tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm mọi vi phạm các quy định bảo vệ rừng; đổi mới tổ chức sản xuất lâm nghiệp, phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm. “Yêu cầu đặt ra là phải bảo vệ diện tích rừng hiện có, tăng diện tích tỉ lệ che phủ rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học. Cùng với đó, phải nâng cao năng suất và chất lượng rừng; nâng cao giá trị, tính cạnh tranh của các sản phẩm lâm nghiệp”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình 886, Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng cacbon và quản lý bền vững tài nguyên rừng (Chương trình REDD+) đến năm 2030 gắn với tái cơ cấu ngành lâm nghiệp; Tăng cường đôn đốc, giám sát các địa phương thực hiện Chương trình 886, Đề án trồng rừng thay thế, Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bộ NN&PTNT chủ trì xây dựng, trình Chính phủ các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình 886, Chương trình REDD+.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT tổng hợp danh mục các dự án ODA cho lâm nghiệp, trong đó ưu tiên cho khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, khu vực ven biển; rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án bổ sung vốn đầu tư phát triển cho Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án khôi phục, bảo vệ và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016-2025, hoàn thành trong quý I-2018...

Thùy Chi

Bình luận

ZALO