Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 26/09/2023 12:13 GMT+7

Bảo hiểm Xã hội và Bảo hiểm Y tế đóng vai trò quan trọng vào phát triển của đất nước

Biên phòng - Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, năm 2017 là một năm BHXH, Bảo hiểm Y tế (BHYT) tiếp tục có bước tiến vững vàng, nhiều chính sách mới, đột phá có hiệu lực đi vào cuộc sống và sự lan tỏa, thu hút sự quan tâm của xã hội, doanh nghiệp, người dân. Cùng với sự hỗ trợ tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp rất chặt chẽ, tích cực, chủ động của các bộ, ngành và các địa phương, toàn ngành BHXH đã nỗ lực cố gắng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả khả quan.

Tính đến thời điểm hiện nay, đã có trên 13,5 triệu người lao động tham gia vào chính sách BHXH bắt buộc và gần 250 nghìn người tham gia vào BHXH tự nguyện. Mỗi năm, qua vận động, thuyết phục, đề nghị được trên 1 triệu người tham gia BHXH bắt buộc là sự cố gắng rất lớn trong bối cảnh hiện nay của ngành BHXH. Đặc biệt, trong lĩnh vực BHYT, cho đến thời điểm hiện nay, đã có gần 81 triệu người dân tham gia BHYT, chiếm khoảng 86% dân số và vượt 3% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1167.

Ông Phạm Lương Sơn cũng cho biết: Hiện nay, ngành BHXH đang tiến dần, tiến vững chắc đến mục tiêu BHYT toàn dân mà Quốc hội cũng như Chính phủ đã đặt ra. Và để bảo đảm việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT thì việc người dân, người lao động tham gia vào chính sách này là yếu tố cơ bản đầu tiên bảo đảm chính sách được thực thi tốt ở Việt Nam.

Tính đến thời điểm hiện tại, ngành BHXH đã thu được trên 290 nghìn tỷ đồng, vượt 101% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Song song với công tác thu quỹ BHXH, BHYT, thì toàn ngành đang rất tích cực, nỗ lực để giảm tỷ lệ nợ đọng. Tính đến 25-12, số nợ BHXH còn khoảng trên 5.000 tỷ, chiếm khoảng 3%. Mục tiêu của toàn ngành BHXH phấn đấu tối đa tổng số nợ là 2,5% so với tổng thu mà Chính phủ giao.

Ngành BHXH cũng bảo đảm quyền lợi về BHXH cho hơn 9,9 lượt triệu người lao động với trên 113 nghìn tỷ đồng…Đặc biệt, trong lĩnh vực BHYT, đến ngày 25/12, toàn ngành đã bảo đảm cho trên 170 lượt triệu người đi khám BHYT, với tổng số chi dự kiến theo đề nghị của các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc khoảng trên 85 nghìn tỷ đồng.

Trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, ngành BHXH đã tổ chức quyết liệt từ Trung ương đến địa phương. Đến nay, đã giảm thiểu các bộ thủ tục, các quy trình nghiệp vụ từ 115 bộ năm 2016 còn 28 bộ. Không dừng ở đó, theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, năm 2018 sẽ tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ, đồng bộ thành một quy trình thống nhất trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, đưa tất cả quy trình nghiệp vụ của ngành thành quy trình điện tử.

Ngành BHXH đã cung cấp 14 dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4. Điều này đã được ghi nhận ở Báo cáo Môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới năm 2018, Việt Nam đã vượt lên đứng hàng 68 trên 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 14 bậc so với năm 2017. Đặc biệt, trong lĩnh vực thu thuế và BHXH, Việt Nam đứng hàng 68 trên 190 nước, vượt trên 80 bậc so với năm 2017.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, ngành BHXH đã tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Đây là một trong những điểm nhấn của năm 2017, mà theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông về xếp hạng các bộ ngành ứng dụng công nghệ thông tin và chỉ số sẵn sàng trong ứng dụng công nghệ thông tin thì BHXH Việt Nam đứng thứ 2/20 bộ ngành.

Có được kết quả như vậy trước hết là do ngành BHXH xây dựng thành công Bộ cơ sở dữ liệu về hộ gia đình tham gia BHYT đồng bộ với 66,82% cơ sở dữ liệu về phát hành sổ BHXH, thẻ BHYT. Ngành đã cấp trả sổ BHXH theo quy định của Luật BHXH. Thông qua việc đồng bộ cơ sở dữ liệu đã trả được khoảng 70% số sổ BHXH cho người lao động, đạt mục tiêu Quốc hội cũng như Chính phủ giao phó.

Trong công nghệ thông tin, ngành BHXH đã thiết lập được hệ thống mã số BHXH, hay còn gọi là mã ID cho mỗi người dân ở Việt Nam, từ lúc sinh ra đến khi mất đi sẽ có một mã số duy nhất. Mã số này là một trong những công cụ tích cực để người dân, người lao động tự mình tra cứu và kiểm soát quá trình đóng hưởng cũng như là cơ sở để bảo đảm cho việc thụ hưởng cả quyền lợi BHXH, BHYT và tích hợp các cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành khác có liên quan với vị trí là một trong 6 hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia….

Ngành BHXH cũng hoàn thiện hệ thống giao dịch điện tử trên Cổng Thông tin điện tử của ngành; hoàn thiện hệ thống phần mềm từ thu, sổ thẻ đến hệ thống tài chính để bảo đảm thuận lợi cho các tổ chức, người dân khi giao dịch với cơ quan BHXH. Đây là cơ sở giúp giảm giờ giao dịch hiện nay xuống còn 49h và phấn đấu vào top ASEM 4 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Bên cạnh đó, ngành BHXH đã đưa vào vận hành hệ thống thông tin giám định BHYT hay còn gọi là giám định điện tử. Tất cả những quá trình người bệnh đi khám bệnh cũng như dữ liệu về tạm ứng hay quyết toán, dữ liệu về chi phí KCB, dữ liệu của các cơ sở KCB sẽ được công khai trên hệ thống thông tin giám định. Đây là một công cụ rất tích cực để tiến tới quản lý sức khỏe cho người dân ở y tế cơ sở thông qua sổ quản lý sức khỏe.

Năm 2017, ngành BHXH đã đưa vào vận hành thành công Trung tâm điều hành hệ thống công nghệ thông tin của toàn ngành theo hướng Chính phủ điện tử, tập trung thống nhất ở Trung ương thay vì phân tán rời rạc ở 63 tỉnh, thành phố, cũng như trên 750 huyện như thời điểm năm 2016.

B.P

Bình luận

ZALO