Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 01/06/2023 10:06 GMT+7

Triển khai Thông tư số 30/2020/TT-BYT:

Bảo đảm tốt nhất quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế

Biên phòng - Để thống nhất trong tổ chức thực hiện Thông tư số 30/2020/TT-BYT, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 561/BHXH-CSYT ngày 10/3/2021 đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lưu ý một số nội dung về khám chữa bệnh (KCB) BHYT tại xã giáp ranh của tỉnh giáp ranh; thanh toán chi phí KCB đối với người đã hiến bộ phận cơ thể; chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng...

Ảnh: minh họa

Ngày 31-12-2020, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 30/2020/TT-BYT Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2021 và Công văn số 1078/BYT-BH ngày 22/2/2021 gửi BHXH Việt Nam, đề nghị hướng dẫn việc thanh toán trong trường hợp chuyển dịch vụ cận lâm sàng liên quan đến đến KCB HIV/AIDS và KCB Lao.

Để thống nhất trong tổ chức thực hiện Thông tư số 30/2020/TT-BYT, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là BHXH tỉnh) nghiên cứu các nội dung quy định tại Thông tư, lưu ý một số nội dung như: Về KCB BHYT tại xã giáp ranh của tỉnh giáp ranh, BHXH tỉnh căn cứ danh sách các trạm y tế (TYT) tuyến xã có địa giới hành chính tiếp giáp trực tiếp với xã của tỉnh khác do Sở Y tế các tỉnh cung cấp sau khi thống nhất với các Sở Y tế của tỉnh giáp ranh như quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 14 Thông tư số 30/2020/TT-BYT (bằng văn bản) để thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT tại xã giáp ranh của tỉnh giáp ranh theo đúng quy định tại khoản 4, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại trung tâm y tế xã và tương đương đi KCB tại các trung tâm y tế của xã giáp ranh của tỉnh khác là trường hợp đi KCB không đúng tuyến nhưng được hưởng 100% chi phí KCB trong phạm vi hưởng và mức hưởng quy định tại khoản 1, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Về thanh toán chi phí KCB đối với người đã hiến bộ phận cơ thể, trường hợp sau khi phẫu thuật viên kết thúc thực hiện kỹ thuật lấy bộ phận cơ thể của người hiến mà có diễn biến bất thường xảy ra, được cơ sở KCB nơi thực hiện kỹ thuật lấy bộ phận cơ thể chỉ định điều trị ngay, BHXH các tỉnh thực hiện thanh toán phần chi phí KCB phát sinh của người đã hiến bộ phận cơ thể kể từ khi có diễn biến bất thường đó theo quy định tại khoản 4, Điều 15 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Về việc chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng, BHXH các tỉnh đề nghị cơ sở KCB cung cấp bản sao hợp đồng nguyên tắc theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 30/2020/TT-BYT; văn bản thông báo danh mục các dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng cần chuyển có nêu rõ lý do phải chuyển sang cơ sở khác thực hiện dịch vụ, làm cơ sở thống nhất ký bổ sung phụ lục hợp đồng KCB BHYT trước khi thực hiện. Đối với các dịch vụ cận lâm sàng không thuộc danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thực hiện tại cơ sở KCB nhưng thực tế cần thiết cho các hoạt động chuyên môn, chỉ áp dụng đối với người bệnh đang điều trị nội trú từ tuyến huyện trở lên.

Riêng việc chuyển các dịch vụ cận lâm sàng liên quan đến KCB của người nhiễm HIV/AIDS và mắc bệnh Lao: Tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 4 Thông tư số 27/2018/TT-BYT ngày 26/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện BHYT và KCB BHYT liên quan đến HIV/AIDS và khoản 3, Điều 7 Thông tư số 04/2016/TT-BYT ngày 26/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến KCB Lao. Theo đó, việc chuyển dịch vụ cận lâm sàng liên quan đến KCB HIV/AIDS và KCB Lao tại các cơ sở y tế có chức năng điều trị HIV/AIDS và cơ sở thực hiện KCB Lao theo quy định tại 2 thông tư nêu trên được áp dụng cho cả người bệnh nội trú và ngoại trú.

Nguyễn Vĩnh

Bình luận

ZALO