Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 10/08/2022 09:30 GMT+7

Bảo đảm cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Biên phòng - Đến thời điểm này, các hội nghị hiệp thương do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) từ Trung ương đến địa phương tổ chức đang khẩn trương tiến hành lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tài, đức ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Đây là một khâu rất quan trọng nhằm bảo đảm dân chủ, chất lượng, thể hiện được cơ cấu, thành phần đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

gdax_5c
Đội tuyên truyền lưu động huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) tổ chức tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại các bản vùng cao. Ảnh: Anh Đức

Chất lượng ứng viên sẽ là khâu then chốt

Theo quy định, qua 3 hội nghị hiệp thương, danh sách chính thức các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, sẽ được công bố công khai tại các đơn vị bầu cử. Các hội nghị hiệp thương đã được MTTQ các cấp thống nhất tập trung và đảm bảo số lượng, chất lượng, thành phần, trong đó, chất lượng ứng viên là khâu then chốt.

Đến thời điểm này, các hội nghị hiệp thương do MTTQ các cấp tổ chức đã và đang diễn ra thực sự dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ, thời gian quy định cho từng công việc và chất lượng, số lượng người được giới thiệu thể hiện được cơ cấu, thành phần đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đã được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, tạo mọi điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; gắn kết quả nhân sự của đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Kiên quyết không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra có dấu hiệu vi phạm; đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Để bảo đảm tiến độ theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, trong thời gian qua, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tập trung thông qua nguyên tắc phân bổ người ứng cử ở Trung ương về địa phương; cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử; chỉ đạo việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; phối hợp chỉ đạo tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai; chỉ đạo việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử và lập danh sách người ứng cử... Tinh thần chung là, dù tổ chức trong điều kiện nào, các địa phương đều phải thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Kết quả hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai cho thấy, tinh thần trách nhiệm của MTTQ được phát huy cao độ. Danh sách người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương, để cử tri lựa chọn, bầu ra những người có đủ đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Nhất trí về số lượng ĐBQH ở Trung ương là 198 người (bằng 39,6%, tăng 15 người so với khóa XIII), Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn người ứng cử ĐBQH, cần nghiên cứu điều chỉnh để tăng số người ứng cử là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, người ngoài Đảng, tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh tăng số ĐBQH chuyên trách và giảm đại biểu thuộc khối hành pháp. Bên cạnh đó, cơ cấu tôn giáo cần phân bổ hợp lý ở các địa phương, quan tâm đến cơ cấu, thành phần kinh tế tư nhân...

Tăng tỷ lệ nữ và người dân tộc thiểu số

Thực tế cơ cấu ĐBQH khóa XIII cho thấy, trong tổng số 500 đại biểu chỉ có 122 đại biểu Quốc hội là nữ (chiếm tỷ lệ 24,4%) và 78 đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm tỷ lệ 15,6%) đạt thấp so với yêu cầu. Lý giải về tình trạng này, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho rằng, công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ người dân tộc thiểu số còn nhiều bất cập, một số nơi chưa phản ánh đúng thực chất; một số địa phương còn mang tính cục bộ, khép kín, cơ cấu chưa phù hợp; một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ người dân tộc thiểu số, nhất là công tác luân chuyển, quy hoạch nguồn cán bộ. Vì thế, có nhiều dân tộc thiểu số không có người đáp ứng đủ tiêu chuẩn ứng cử vào các cơ quan dân cử.

Đồng tình với quan điểm trên, Chủ tịch Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, bà Phạm Thị Hải Chuyền đã chỉ ra những khó khăn trong việc thu hẹp khoảng cách giới, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị. Do các yếu tố văn hóa truyền thống và định kiến giới còn tồn tại khá phổ biến, không chỉ xuất phát từ xã hội, gia đình, mà còn của chính bản thân người phụ nữ. Vẫn có những nữ ứng cử viên có tâm lý lo lắng, thiếu tự tin, cho rằng mình không đủ năng lực thuyết phục cử tri... Việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới còn nhiều bất cập, thiếu những biện pháp cụ thể để giúp phụ nữ cân bằng giữa công việc gia đình và xã hội. Cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa có chiến lược quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ.

Hệ quả là, khi cần đến cơ cấu nữ và người dân tộc thiểu số, nhiều địa phương thực sự lung túng vì không có "nguồn". Người trẻ thì chưa qua đào tạo, chưa đủ tiêu chuẩn, chưa có kinh nghiệm và không trong cơ cấu. Trong khi đó, người đã qua đào tạo cơ bản, đủ điều kiện thì không còn trong độ tuổi. Hạn chế về công tác tạo nguồn là một nguyên nhân khiến tỷ lệ nữ và người dân tộc thiểu số được bầu vào ĐBQH và HĐND các cấp, qua nhiều năm phấn đấu vẫn chưa đạt được.

Ghi nhận ý kiến, kiến nghị qua các hội nghị hiệp thương, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết: Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ tính toán, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn như tăng cường các ĐBQH chuyên trách ở Trung ương và địa phương, giảm các đại biểu cơ quan hành chính địa phương. Đối với ý kiến đề nghị tăng tỷ lệ ĐBQH là phụ nữ và người dân tộc thiểu số, bảo đảm có ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức ứng cử ĐBQH là người dân tộc thiểu số và 35% tổng số người ứng cử ĐBQH là phụ nữ để bảo đảm 30% đại biểu là nữ trúng cử. Trên cơ sở đó, cử tri sẽ cân nhắc, lựa chọn những người đại diện xứng đáng cho mình. Các địa phương phải dự kiến số lượng phụ nữ và người dân tộc thiểu số ứng cử HĐND các cấp một cách rộng rãi, để lựa chọn dần đến hội nghị hiệp thương lần thứ ba, số đại biểu nữ và người dân tộc thiểu số vẫn bảo đảm một tỷ lệ thích hợp và kết quả trúng cử không chỉ đáp ứng được chỉ tiêu đề ra, mà còn có khả năng cao hơn.

Tin tưởng rằng, với sự vào cuộc quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ thành công tốt đẹp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Long Ngũ

Bình luận

ZALO