Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 06/06/2023 07:04 GMT+7

“…Bảo đảm công tác thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn…”

Biên phòng - Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Thư gửi cán bộ, chiến sĩ bộ đội Thông tin liên lạc, ngày 28-1-1969, nhân dịp bộ đội Thông tin liên lạc mở Đại hội thi đua lập công; Bác căn dặn “Đã có cố gắng, cần luôn cố gắng hơn nữa. Phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng; ra sức học tập thêm nghiệp vụ, kỹ thuật, bảo đảm công tác thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, ngày càng tiến bộ, lập nhiều thành tích mới…”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi lời căn dặn đến cán bộ, chiến sĩ thông tin liên lạc, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta đang diễn ra hết sức gay go, quyết liệt, từng bước giành thế chủ động chiến lược trên chiến trường; đặc biệt, bộ đội thông tin liên lạc luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, chủ động khắc phục khó khăn, giữ vững thông tin liên lạc, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ chiến đấu và công tác, lập được nhiều thành tích vẻ vang.

Lời của Bác không chỉ là tư tưởng chỉ đạo đối với các hoạt động thông tin, liên lạc của Đảng, Nhà nước và quân đội, mà còn là sự ghi nhận, cổ vũ, động viên bộ đội Thông tin và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang chiến đấu và công tác trên khắp mọi miền Tổ quốc, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm, đoàn kết, kỷ luật, quyết tâm giành thắng lợi hoàn toàn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Lời căn dặn của Bác năm ấy đã được lưu truyền qua các thế hệ cán bộ chiến sĩ, là niềm vinh dự tự hào và tình cảm sâu nặng của bộ đội thông tin, liên lạc đối với Bác; trở thành phẩm chất truyền thống tiêu biểu; tiếp tục được cán bộ, chiến sĩ thông tin liên lạc hôm nay trân trọng, gìn giữ và phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực ngày càng tinh vi, nguy hiểm; đặc biệt sự bùng nổ của công nghệ thông tin đang tác động rất lớn đến công tác bảo đảm thông tin, liên lạc và an toàn bí mật quân sự, bí mật quốc gia.

Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, nêu cao ý thức cảnh giác, chủ động phát hiện, phòng chống có hiệu quả các thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, cài cắm, móc nối, thu thập thông tin bí mật quân sự, bí mật quốc gia; trong đó, bộ đội thông tin, liên lạc phải là lực lượng đi đầu, gương mẫu, phát huy truyền thống bảo đảm thông tin "kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

B.P

Bình luận

ZALO