Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 06/12/2023 05:46 GMT+7

Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020):

Báo chí với công cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”

Biên phòng - Trên mặt trận phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” (DBHB), Đảng ta luôn coi trọng, đánh giá cao vai trò của đội ngũ những người làm báo. Bác Hồ từng nói: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Ở nước ta, báo chí luôn được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, là công cụ tin cậy của Đảng, Nhà nước trong việc tuyên truyền, động viên toàn dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hướng tới các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị để đảm bảo cho đất nước và người dân một môi trường phát triển hòa bình, thuận lợi.

Các phóng viên tác nghiệp tại một sự kiện. Ảnh: Nguyên Thanh

Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với sự bùng nổ của mạng internet, các mạng xã hội và những mặt trái của kinh tế thị trường, tình trạng ô nhiễm môi trường và các vụ việc phức tạp liên quan đến các vấn đề về đất đai, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền... Lợi dụng tình hình đó, các thế lực thù địch, phản động ngày càng có nhiều âm mưu thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Một mặt, chúng tuyên truyền những quan điểm sai trái, thù địch; mặt khác, chúng xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo và những thành tựu to lớn của Đảng, bôi nhọ cán bộ lãnh đạo với mục đích làm nhiễu loạn thông tin, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân mất phương hướng về chính trị tư tưởng, thúc đẩy nhanh quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gây mất đoàn kết nội bộ, mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và cao hơn nữa là lật đổ chế độ ta.

Thủ đoạn của chúng thường là lấy hiện tượng quy kết thành bản chất, thật giả lẫn lộn, xuyên tạc sự thật vào những sự kiện, những diễn biến, những động thái có thật, bằng những kỹ xảo tinh vi của công nghệ, tạo dựng chuyện bằng cách lắp ghép, trích dẫn, cắt xén các lời phát ngôn, bài viết, hình ảnh... gây nhiễu loạn thông tin, làm cho người đọc, người xem thiếu kinh nghiệm dễ lầm tưởng, khó phân biệt, nhận diện thật-giả, đúng-sai. Từ đó, đánh giá không đúng bản chất sự kiện, nhân vật.

Trong cuộc đấu tranh trên mặt trận văn hóa tư tưởng, các cơ quan báo chí, các nhà báo đã và đang thực sự trở thành người lính xung kích, vạch trần mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào con đường xây dựng CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn; đồng thời, cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để đấu tranh thắng lợi, hiệu quả trước những tư tưởng, quan điểm lệch lạc, sai trái, đội ngũ những người làm báo cần được bồi dưỡng, giáo dục về tư tưởng, nâng cao nhận thức và rèn luyện bản lĩnh chính trị; trau dồi nghiệp vụ, cần phản ánh trung thực, khách quan, biết đặt lợi ích của đất nước, của dân tộc lên trên hết.

Trong bối cảnh phức tạp hiện nay, nếu những người làm báo còn mơ hồ về nhận thức tư tưởng thì không những không thể thực hiện được chức năng định hướng xã hội, động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, mà còn làm cho xã hội bị phân hóa về tư tưởng, nhận thức, trở thành mảnh đất để những tư tưởng khác thâm nhập, thống trị dễ dàng.

Báo chí quân đội thật xứng đáng với lời khen của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Các nhà báo quân đội là hai lần chiến sĩ - Chiến sĩ QĐND bảo vệ Tổ quốc và chiến sĩ trên mặt trận chính trị, tư tưởng của Đảng!

Báo chí quân đội đã thực hiện tốt vai trò là tiếng nói của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, thực sự là diễn đàn tin cậy của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Đặc biệt, báo chí quân đội đã tích cực mở rộng, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống “DBHB”, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với nhiều bài viết sắc sảo, tính chiến đấu cao, có cơ sở lý luận và thực tiễn thuyết phục, được dư luận đồng tình, ủng hộ.

Điều đó góp phần đấu tranh, ngăn chặn, hạn chế sự tác động của quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, làm cho toàn quân, toàn dân phấn khởi, tin tưởng, đóng góp trí tuệ, công sức thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng; nâng cao dân trí, bảo vệ và phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới. Báo chí quân đội có thêm những thuận lợi và khó khăn đan xen. Đáng chú ý là, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “DBHB” bằng những thủ đoạn mới hết sức tinh vi, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, nhằm thực hiện mưu đồ hạ thấp, tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN ở nước ta, đòi hỏi báo chí quân đội phải phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là trong đấu tranh chống “DBHB”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, nhằm giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong xã hội và trong quân đội.

Những năm qua, cùng với tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, báo chí quân đội luôn tích cực tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng và đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Báo chí quân đội đã đóng góp tích cực vào việc định hướng tư tưởng và dư luận xã hội cho lực lượng vũ trang và nhân dân, xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “DBHB”, “phi chính trị hóa” quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tạo sự đồng thuận xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Lê Quý Hoàng

Bình luận

ZALO