Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 24/09/2023 03:35 GMT+7

Báo chí Quân đội nâng tầm vị thế, khẳng định vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội

Biên phòng - Báo chí Quân đội là một bộ phận quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam, có vai trò to lớn trong tuyên truyền thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn phát huy tốt vai trò là “tờ hịch cách mạng” để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu tại gian trưng bày Khối báo chí Quân đội tham gia Hội báo toàn quốc năm 2023. Ảnh: Việt Trung/QĐND

Cùng với báo chí cả nước, báo chí Quân đội luôn đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, góp phần quan trọng xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta.

Một trong những thành tích nổi bật, đáng khích lệ của báo chí Quân đội là xung kích đi đầu thực hiện tốt vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận, nâng cao nhận thức cho bộ đội và nhân dân về xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; tích cực tuyên truyền về vị thế, vai trò của Quân đội trong xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân ngày càng vững chắc. Đội ngũ nhà báo Quân đội khắc phục mọi khó khăn, xung kích trên mọi trận tuyến, dấn thân vào những nơi khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa, vùng thiên tai, dịch bệnh để có những thông tin nóng hổi, sinh động phục vụ công chúng.

Bên cạnh đó, báo chí Quân đội luôn đồng hành với đất nước, đóng góp quan trọng trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; làm tốt chức năng định hướng chính trị-tư tưởng cho bộ đội và nhân dân; là vũ khí sắc bén trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc và nhân dân. Báo chí Quân đội đã phát huy tốt vai trò là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân và bạn bè quốc tế.

Vì lẽ đó, sinh thời, Bác Hồ đã gọi báo chí Quân đội là "tờ hịch cách mạng”, nhà báo là "chiến sĩ cách mạng”. Học tập và làm theo lời dạy của Bác, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, báo chí Quân đội đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, khẳng định rõ vị thế, vai trò, uy tín của mình trong nền báo chí cách mạng Việt Nam; được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Thực tế chứng minh rằng, trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, các nhà báo chiến sĩ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao. Báo chí Quân đội đã tuyên truyền sâu rộng quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; lan tỏa phẩm chất, nhân cách, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Báo chí Quân đội đã và đang thể hiện ý chí, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, luôn xung kích đi đầu trên mặt trận thông tin tuyên truyền nhằm phát huy, tôn vinh các giá trị cốt lõi của dân tộc, đất nước và Quân đội; sức mạnh quân sự nhà nước, nền quốc phòng toàn dân. Báo chí Quân đội không né tránh những vấn đề tiêu cực; chủ động, sáng tạo trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu độc; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” Quân đội một cách nhanh nhạy, sắc bén, hiệu quả, góp phần bảo vệ chân lý, lẽ phải; lên án cái xấu, cái ác, cái tiêu cực; nhất là các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Bộ đội Trung đoàn 246, Sư đoàn 346 (Quân khu 1) và thiếu nữ địa phương đọc Báo Quân đội nhân dân. Ảnh: Phú Sơn/QĐND

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của cách mạng, nhiệm vụ xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, báo chí Quân đội cần ý thức sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình; chủ động, tích cực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; tiếp tục đổi mới sáng tạo toàn diện về nội dung, hình thức và phương pháp thể hiện để ngày càng sinh động, hấp dẫn; nhanh nhạy, kịp thời phản ánh những diễn biến của thời cuộc và hơi thở cuộc sống, nhất là thực tiễn hoạt động quân sự, quốc phòng; xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại; tiếp tục lan tỏa phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.

Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các cơ quan báo chí Quân đội tích cực học tập, khai thác, sử dụng kỹ thuật công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng chuyên môn; gắn bó với đơn vị; tắm mình trong thực tiễn hoạt động quân sự, quốc phòng, không ngừng nâng cao trình độ tay nghề, năng lực chuyên môn, tính chuyên nghiệp của đội ngũ làm báo, tính kỷ luật của người quân nhân, phấn đấu xứng danh là nhà báo chiến sĩ, nhà báo “Bộ đội Cụ Hồ” với “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tăng cường quan tâm chăm lo xây dựng báo chí Quân đội ngày càng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có chất lượng, hiệu quả cao, nhất là đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nơi làm việc, tác nghiệp; tạo những bước đột phá mới trong nâng cao năng lực, hiệu quả tuyên truyền; làm cho thông tin đến với bộ đội và nhân dân nhanh nhất, sớm nhất, chính xác nhất và hiệu quả nhất. Đồng thời, có chính sách hấp dẫn, phù hợp để thu hút các nhà báo trẻ vào phục vụ Quân đội; chú trọng công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài.

Tiếp tục cụ thể hóa và hướng dẫn về đổi mới nội dung, hình thức, phương thức thông tin, tuyên truyền của từng loại hình báo chí Quân đội, giữ vững định hướng tư tưởng chính trị trong hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền. Phát huy vai trò báo chí kiến tạo, báo chí giải pháp trong phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; tạo động lực, truyền cảm hứng cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân phấn đấu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”.

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bá Dương

Bình luận

ZALO